14 Ιουλίου 2024

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Το πληροφοριακό σύστημα για την υποδοχή των αιτήσεων του προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του δημόσιου τομέα («ΗΛΕΚΤΡΑ»), παραμένει ανοιχτό για την υποβολή...

Η ενεργειακή κρίση …γκρέμισε το «Εξοικονομώ 2021». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του προγράμματος  από τους 25.300 υποψήφιους δικαιούχους για μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα και...

Εκτός ορίων έχει φέρει ωφελουμένους του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», εμπλεκόμενους μηχανικούς και αναδόχους που έχουν αναλάβει την υλοποίησή του με πιστώσεις που φθάνουν έως και...

Συνολικά 148.325 νέοι ωφελούμενοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς η δράση...

Εκτιμάται πως τα χρήματα που θα διατεθούν θα υπερβούν τα 750 εκατ. ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για αναβάθμιση κτηρίων είτε πολυκατοικιών, είτε...

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι, εκδόθηκε η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/120721/1942/17-11-2022 (ΑΔΑ:6ΩΚΟ4653Π8-ΓΔΒ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται: Α. οι υπό στοιχεία...

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση της 3ης τροποποίησης της προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με σκοπό την παράταση της προθεσμίας...

Εγκρίθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα για συνολικά 28.119 αιτήσεις, του «Εξοικονομώ 2021». Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ αναφέρεται: Την έγκριση του 1ου πίνακα Οριστικών αποτελεσμάτων, που αφορά σε 28.119...

Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στο site του ΥΠΕΝ https://ypen.gov.gr/exoikonomo-epicheiro/ , με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ. Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και...

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος, οι αρχικά επιλαχούσες αιτήσεις Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων, χαρακτηρίζονται πλέον καταρχήν επιλέξιμες (προς Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) ή προς...

Η προδημοσίευση που αφορά την πρόσκληση του προγράμματος για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού θα παραμείνει αναρτημένη...

Οι αιτήσεις που εντάσσονται στον διαθέσιμο ανά Περιφερειακή Ενότητα προϋπολογισμό του Προγράμματος, είναι 47.433. Μετά την αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», οι αρχικά επιλαχούσες...

Εννέα μεγάλης αλλά και μικρότερης κλίμακας δράσεις «Εξοικονομώ» (ή τύπου «Εξοικονομώ»), θα έχουν ενεργοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες – και το αργότερο μέχρι την άνοιξη του...

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η δημοσίευση του οδηγού για το πρόγραμμα εξοικονόμησης για τις επιχειρήσεις ενώ η πλατφόρμα αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι...

ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Newsletter

Επισκέψεις: 532461