14 Ιουλίου 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 0,4% του δείκτη τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων τριμήνων του έτους 2018 με το 2017.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,2%, ενώ δεν σημειώθηκε μεταβολή κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2018.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2018 με το 2017. Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 0,3%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,7% και στη μη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Υλικών.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2018. 

Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 0,2%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,1% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,4%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Επισκέψεις: 967

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει