14 Ιουλίου 2024

Eντάχθηκε στο Ε.Π, “Ιόνια Νησιά 2014-2020” η Αποκατάσταση της Βίλλας Ρόσσα.

Εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» μετά από πολύχρονες διαδικασίες και προσπάθειες, το έργο «Αποκατάσταση Βίλλας Ρόσσα».

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση του κτιρίου Βίλλα Ρόσσα, τη διάσωσή του ως ιστορικού και αρχιτεκτονικού μνημείου, την πλήρη ανάπτυξη του ακινήτου με εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του και την αξιοποίησή του ως πολιτιστικό κτίριο με εκθεσιακούς χώρους στους οποίους περιλαμβάνεται και αναπτύσσεται η ιστορία της πόλης της Κέρκυρας καθώς και περιοδικές άλλες εκθέσεις όπως λαογραφικό υλικό, γραμματόσημα κλπ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.901.000€ και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης αναφέρεται η 31/12/2022.

Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην οποία ανήκει το κτίριο.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της Βϊλλας Ρόσσα περιλαμβάνουν:

– Αποκατάσταση του φέροντα οργανισμού του κυρίως κτιρίου και του κτιρίου του παλαιού στάβλου από τις βλάβες που έχει υποστεί, με επισκευή ενίσχυσή του, με εφαρμογή των αρχών αναστήλωσης

– Αποκατάσταση των κτιρίων στην αυθεντική τους μορφή

– Εξασφάλιση καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού

– Αναβάθμιση των Ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων

– Άμεση πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους

– Αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου με υπαίθριους χώρους εκθέσεων, πολιτισμού και αναψυχής, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας την υπάρχουσα βλάστηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο σύνολο με τα κτίρια, και παρουσιάζει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος- με πυκνή βλάστηση και σπάνια αιωνόβια δένδρα.

Η πράξη εντάσσονται στον Άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επισκέψεις: 38

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει