14 Απριλίου 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η πώληση βιομηχανικών προϊόντων το 2018.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ετήσιας Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), τα οποία αφορούν στην παραγωγή και στην αξία πωληθέντων προϊόντων των ορυχείων και λατομείων (τομέας Β) και της μεταποίησης (τομέας Γ) της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2), για το έτος αναφοράς 2018.

Η έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) είναι ετήσια έρευνα και διενεργείται από το 1993, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την καθιέρωση Κοινοτικής Έρευνας στη Βιομηχανική Παραγωγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

▪ Η συνολική αξία πωληθέντων προϊόντων το έτος 2018, από 5.376 ερευνηθείσες επιχειρήσεις που ανήκουν στους ανωτέρω τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ανήλθε στο ποσό των 43.953,60 εκατ. ευρώ.

Το έτος 2017, η αντίστοιχη συνολική αξία πωληθέντων προϊόντων, από 5.173 ερευνηθείσες επιχειρήσεις(1) των ανωτέρω τομέων, ανήλθε σε 39.182,94 εκατ. ευρώ.

▪ Αντίστοιχα η συνολική αξία πωληθέντων προϊόντων, από 4.859 κοινές επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν κατά τα δύο έτη 2018 και 2017, ανήλθε στο ποσό των 42.965,49 εκατ. ευρώ το έτος 2018 και 38.301,48 εκατ. ευρώ το έτος 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 12,2%.

capital.gr

Επισκέψεις: 34

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει