24 Ιουνίου 2024

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος ελαχίστων αμοιβών μηχανικών.

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19η Φεβρουαρίου 2020 ενέκρινε το συμπεριλαμβανόμενο στην ημερήσια διάταξη θέμα του προτεινόμενου τιμοκαταλόγου ελαχίστων αμοιβών των μηχανικών, που συντάχτηκε ως κατάλογος – οδηγός, με τις τιμές χρέωσης όλων των υπηρεσιών, τις οποίες παρέχουν οι μηχανικοί στις συναλλαγές τους με τους ιδιώτες. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας σχετικής άμισθης Ομάδας Εργασίας που συγκρότησε η Διοικούσα Επιτροπή για το σκοπό αυτό και συμμετείχαν εθελοντικά μέλη των κλαδικών συλλόγων του τμήματος.

Δείτε τον προτεινόμενο τιμοκατάλογο εδώ

Επισκέψεις: 31

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει