23 Ιουλίου 2024

H καλύτερη πρόληψη είναι η ενημέρωση.

H καλύτερη πρόληψη είναι η ενημέρωση

Ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ενημέρωση, την εκπαίδευση, την πιστοποίηση σε θέματα νέων τεχνολογιών και διαδικτύου, ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και υποδομών με μελέτες εγκαταστάσεις και συντηρήσεις , ασφαλής χρήσης του διαδικτύου με σεμινάρια και διαλέξεις αλλά και χειρισμού διαδικτυακών προγραμμάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

www.skontis.eu

email: info@skontis.eu

Επισκέψεις: 57

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει