14 Ιουνίου 2024

“Τα αυθαίρετα και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε”, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

Με τις παρατάσεις να συνεχίζονται και με τους πολίτες να απευθύνονται σε εμάς τους μηχανικούς για την ”λύση” της τελευταίας στιγμής, συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων.

Τι αφορά η αυθαίρετη δόμηση.

Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή θα πρέπει να δούμε τι αφορά η αυθαίρετη δόμηση και σε ποιες ενέργειες ”εμποδίζει” τις διαδικασίες που θέλει να τρέξει ο πολίτης.

Αρχικά επηρεάζει ένα μεγάλο εύρος δικαιωμάτων και διαδικασιών όπως τη νόμιμη μίσθωση, την νόμιμη λειτουργία καταστημάτων – επιχειρήσεων, την αγοροπωλησία κ.ά.

Τι θεωρείται αυθαίρετο;

Αυθαίρετη θεωρείται μια κατασκευή ή μια χρήση για την οποία, είτε δεν υπάρχει καθόλου οικοδομική άδεια είτε αν υπάρχει οικοδομική άδεια, τότε δεν εφαρμόστηκε ακριβώς όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας.

Ποιος είναι ο ρόλος του μηχανικού.

Όταν έρχεται η ώρα των προστίμων αρκετοί δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ή που πρέπει να απευθυνθούν. Εδώ έρχεται ο μηχανικός όπου θα καταγράψει τον έλεγχο της κατασκευής και θα υποβάλει την δήλωση τακτοποίησης με όλα τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και μελέτες.

Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τα υπολογιζόμενα πρόστιμα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του αρμόδιου Υπουργείου.

Ποιες είναι οι κατηγορίες αυθαιρέτων;

Σύμφωνα με το Ν.4495/17, υπάρχουν 5 κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών ή/και χρήσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την 9/6/1975 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την 31/12/1982 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, με την καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου (εξωτ. μόνωση, μικρή μεταβολή των διαστάσεων μπαλκονιών, αλλαγή διαστάσεων και θέσης ανοιγμάτων, βόθροι και δεξαμενές νερού, αποθήκες έως 15τ.μ., πρόχειρες κατασκευές κ.ά.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 1/1/1983 τακτοποιούνται και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση (σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις), με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και την καταβολή ειδικού προστίμου εφόσον δεν εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και δεν υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι τα 1000 τ.μ. κτιρίου συνολικά, τα 1000 τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες 1 – 4, τακτοποιούνται για 30 έτη με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και την καταβολή ειδικού προστίμου. Επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών μετά την υπαγωγή τους. Οι κατασκευές αυτές μπορεί να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την αγορά Συντελεστή Δόμησης όταν δημοσιευθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο site Laisergo.gr στις 4 Νοεμβρίου 2019.

Ο Νικόλαος Κορακιανίτης είναι Πολιτικός μηχανικός και ιδιοκτήτης του Τεχνικού Γραφείου Laisergo στην Κέρκυρα.

Επισκέψεις: 50

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει