14 Ιουλίου 2024

Παλιός πέτρινος τοίχος που χρειάζεται άμεσα αποκατάσταση;

Ο τρόπος και η μέθοδος αποκατάστασης, ενός παλαιού πέτρινου κτιρίου, θα πρέπει να γίνεται προσεχτικά καθώς πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι το κάθε πέτρινο κτίριο είναι ένας “ζωντανός οργανισμός”.

Όταν λέμε για ένα πολύ παλαιό, πέτρινο κτίσμα, τότε καλό είναι να θυμόμαστε ότι πρόκειται για έναν “κουρασμένο” δομικό οργανισμό. Το μεγαλύτερο λάθος είναι η μερική – πρόχειρη αντιμετώπιση αποκατάστασης.

Ο στόχος πρέπει να είναι, η παράταση ζωής του, η συνέχιση της αντισεισμικότητας του,και κυρίως η διατήρηση της αρχιτεκτονικής μορφής του.

Επισκέψεις: 284

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει