23 Ιουλίου 2024

Τι είναι το ”Πράσινο κτίριο”; Ποια τα οφέλη.

Πράσινο κτίριο είναι ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο κτίριο, που σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και λειτουργεί για να ελαχιστοποιεί τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Τα πράσινο κτίριο (γνωστό και ως πράσινη κατασκευή ή βιώσιμο κτίριο) αναφέρεται σε μια δομική και χρηστική διεργασία που παρουσιάζει περιβαλλοντική ευθύνη και αποτελεσματικότητα από πλευράς πόρων σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου: από την χωροθέτηση έως την μελέτη, την κατασκευή, την λειτουργία, την συντήρηση, την ανακαίνιση, και την κατεδάφιση. Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία της μελετητικής ομάδας, των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών και του πελάτη σε όλα τα στάδια του έργου. Η πρακτική του Πράσινου Κτιρίου διευρύνει και συμπληρώνει τα κλασικά σημεία ενδιαφέροντος σε μια μελέτη κτιρίου, ήτοι την οικονομία, την χρηστικότητα, την ανθεκτικότητα και την άνεση.

Παρά το ότι διαρκώς αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες που συμπληρώνουν τις τρέχουσες πρακτικές στην δημιουργία πιο πράσινων δομών, ο κοινός στόχος είναι τα πράσινα κτίρια να σχεδιάζονται για να μειώνουν την ολική επίπτωση του δομημένου περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου και στο φυσικό περιβάλλον με:

  • Αποδοτική χρήση της ενέργειας, του νερού και των άλλων πόρων
  • Προστασία της υγείας των ενοίκων και βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
  • Μείωση των αποβλήτων, της ρύπανσης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Οικιακή ενεργειακή κατανάλωση

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εξέδωσε δημοσίευμα στο οποίο εκτιμούσε ότι τα υφιστάμενα κτίρια ευθύνονται για πάνω από το 40% της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και για το 24% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Επισκέψεις: 87

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει