14 Απριλίου 2024

ΤΕΕ Τρικάλων: Απαιτείται από τώρα προεργασία και σειρά γενναίων αναπτυξιακών μέτρων .

Επιστολή προς το ΤΕΕ απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Τρικάλων Νικόλαος Λιάκος με αφορμή τις εξελίξεις στον κλάδο των μηχανικών ζητώντας στήριξη της πολιτείας.

Η επιστολή έχει ως εξής: Ο κλάδος των μηχανικών, που αποτελεί αποδεδειγμένα τον κλάδο που έχει νοσήσει περισσότερο από όλους από τις οικονομικές συγκυρίες της τελευταίας δεκαετίας, βιώνει σήμερα την τεκμηριωμένη παύση της εργασίας του. Για όλους τους πολίτες αλλά και τους μηχανικούς προέχει ορθά το θέμα της υγείας. Τα απαραίτητα και εύλογα μέτρα προστασίας της κυβέρνησης για την συγκράτηση  εξάπλωση του COVID-19 είχε ως συνέπεια την ακαριαία παύση λειτουργίας των τεχνικών γραφείων και τεχνικών εταιριών.

Η Ν.Ε ΤΕΕ Τρικάλων με αίσθημα ευθύνης προς τα μέλη του αλλά και το σύνολο των συναδέλφων μηχανικών της χώρας σε μια προσπάθεια στήριξης του κλάδου και ταυτόχρονα συνεισφέροντας ουσιαστικά στην προάσπιση της δημόσιας υγείας από τον COVID-19  προτείνει τα κάτωθι:

1. Παύση πάσης φύσεων οικοδομικών εργασιών άμεσα και για όσο διάστημα απαιτηθεί. (Εργοτάξια, οικοδομικές εργασίες, ενεργειακές αναβαθμίσεις κλπ.).

2. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των εργασιών των ελεγκτών δόμησης προς αποφυγή αυτοψιών και διασφάλισης της παύσης των οικοδομικών εργασιών.

3. Να συμπεριληφθούν μηχανικοί και τεχνικές εταιρίες στους κλάδους που πλήττονται και κατά συνέπεια στους ΚΑΔ αναστολής  με σκοπό την ενίσχυσή τους και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. (Επιδόματα, αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών, χρηματοδότηση και ενίσχυση ρευστότητας τεχνικών γραφείων και εταιριών κλπ).

4. Άμεση εξόφληση των οφειλόμενων ποσών σε μηχανικούς και τεχνικές εταιρίες από φορείς του δημοσίου.

5. Κατάργηση φόρου/τέλους επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς.

6. Δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων απαιτούμενων για έκδοση οικοδομικών αδειών και όχι μόνο από αρχεία Πολεοδομιών στο πλαίσιο στήριξης απομακρυσμένης εργασίας.

7. Ηλεκτρονική αίτηση και αποστολή κτηματολογικών αποσταμάτων από κτηματολογικά γραφεία στο πλαίσιο στήριξης απομακρυσμένης εργασίας.

8. Παράταση  καταλυτικών ημερομηνιών σε διαγωνισμούς μελετών και έργων δημοσίου, προγράμματα αναπτυξιακά, περίοδο ισχύς οικοδομικών αδειών, παράταση ν. 4495/2017.

Σε συνέχεια των παραπάνω προτάσεων και με δεδομένη την τεράστια ύφεση στον κλάδο μας τονίζουμε ότι απαιτείται από τώρα προεργασία και σειρά γενναίων αναπτυξιακών μέτρων καθώς και διάθεση κονδυλίων για επιπλέον επιδοτήσεις και εγκρίσεις προγραμμάτων από τα εμπλεκόμενα υπουργεία ώστε η κανονικότητα να επιστρέψει με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες”.

Επισκέψεις: 34

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει