30 Μαΐου 2024

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Γ. Στασινό και από το ΤΕΕ Θεσσαλίας.

Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας κ. Βασίλειος Τσιώνας προέβη σε μία ανοικτή και δημόσια επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό την οποία κοινοποίησε στο Μηχανικός Online για δημοσίευση.

Παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της επιστολής:

“Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε,

Στη δύσκολη αυτή κατάσταση που αντιμετωπίζουμε οι μηχανικοί πληττόμαστε άμεσα και με μεγάλη ένταση και αυτό απαιτείται να γίνει αντιληπτό από όλους.

Στη χθεσινή επιστολή σας, μεταξύ άλλων αναφέρετε:

“Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ισχύσουν αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων και παρατάσεις προθεσμιών. Αυτό πρέπει να αφορά τόσο τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Κράτος, όσο και τις Τράπεζες και τις υποχρεώσεις προς αυτές.” 

και συνεχίζετε

“Ζητούμε, για όσους ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, τεχνικές εταιρείες και επιχειρήσεις υπάρξει οικονομική ζημία και πληγούν από τα ανωτέρω μέτρα, η Πολιτεία να εφαρμόσει τα ίδια μέτρα που εφαρμόζει και για τους άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που πλήττονται από την κρίση που δημιούργησε ο κορωνοϊός.”

Δυστυχώς όμως μια μόλις μέρα μετά την παρέμβαση σας, η κυβέρνηση επιφύλαξε μια δυσάρεστη έκπληξη για όλους τους μηχανικούς.

Με απογοήτευση σήμερα διαπιστώσαμε πως μέσα στα ΚΑΔ που ανακοίνωσε η πολιτεία ότι θα στηριχτούν, απουσιάζουν πλήρως τα ΚΑΔ των μηχανικών.

Αγαπητέ πρόεδρε,

  • Σε μια περίοδο τεράστιας ύφεσης που θα έχει σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις των ειδικών μεγάλη διάρκεια,
  • Σε μια περίοδο που το πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, με τις οποίες οι μηχανικοί συναναστρέφονται καθημερινά εξαιτίας της άσκησης του επαγγέλματος τους, υπολειτουργούν,
  • Σε μια περίοδο που κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία και επένδυση δημόσια ή ιδιωτική έχει ανασταλεί,
  • Σε μια περίοδο που ο πολίτης κοιτά να προστατευτεί και να επιζήσει και όχι να απευθυνθεί στους μηχανικούς για οποιαδήποτε δουλεία, καθιστώντας μας πρακτικά άνεργους,
  • Σε μια περίοδο που κινδυνεύει η υγεία των πολιτών και επομένως και των μηχανικών εξαιτίας των επαγγελματικών επαφών, καθώς αν συνεχίσουμε να ασκούμε το επάγγελμα είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε σε επαφή με πελάτες, συνεργεία, προμηθευτές, υπαλλήλους, τράπεζες, εφορείες, πολεοδομίες, δασαρχεία, αρχαιολογίες κ.α
  • Σε μια περίοδο που κάθε σκέψη για επένδυση από οποιονδήποτε εν δυνάμει πελάτη έχει ανασταλεί,

και πολλά ακόμη, η πολιτεία θεωρεί λανθασμένα, πως οι μηχανικοί που στην ουσία είναι πλέον άνεργοι, ότι δεν πλήττονται.

Κατά συνέπεια κρίνεται απαράδεκτος ο αποκλεισμός των μηχανικών από την οποιαδήποτε ενίσχυση του κράτους. Η Πολιτεία οφείλει να εφαρμόσει τα ίδια μέτρα που εφαρμόζει και για τους άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που πλήττονται από την κρίση που δημιούργησε ο κορωνοϊός, και προς τη κατεύθυνση αυτή το ΤΕΕ οφείλει να ασκήσει κάθε δυνατή πίεση.

Η πολιτεία οφείλει άμεσα να εντάξει τα ΚΑΔ των μηχανικών στους ΚΑΔ που ανακοινωθήκαν πρόσφατα ώστε να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης.

Είναι υποχρέωση του ΤΕΕ να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προφυλάξει τα μέλη του.

Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειες σας προς επίτευξη των προαναφερθέντων.

Επισκέψεις: 39

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει