30 Μαΐου 2024

Αίτημα ΤΕΕ/ΤΔΜ για παράταση προθεσμία υπαγωγής στο Ν.4495/2017.

Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4495/2017 θέτει στον Υπουργό ΥΠΕΝ το Περιφερειακό τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, λόγω της πανδημίας.

Στην επιστολή του την οποία κοινοποιεί στον πρόεδρο του ΤΕΕ καθώς και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα, το ΤΕΕ/ΤΔΜ αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η προθεσμία υπαγωγής στο Ν.4495/2017 που αφορά στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, με μειωμένο πρόστιμο 20%, λήγει στις 30/06/2020, όπως επίσης και όλες οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων που εντάσσονται στην Κατηγορία 5 του εν λόγω Νόμου.

Ως Πρόεδρος του ΤΕΕ – Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας και έχοντας ως κύριο μέλημά μου την προστασία της υγείας των μελών του τμήματος και την εξασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα κάτωθι:

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, δε μπορούν πλέον να αναλάβουν τις εργασίες της υπαγωγής ενός αυθαιρέτου στον Ν. 4495/2017, καθώς τηρούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της κυβέρνησης, συμβάλλοντας από τη μεριά τους στον περιορισμό της διασποράς του ιού covid-19 και, με αίσθημα ευθύνης, κρατάνε τα γραφεία τους κλειστά. Αυτό βεβαίως οδηγεί ολόκληρο τον κλάδο σε μαρασμό και σε δραματική συρρίκνωση του εισοδήματός του.

Επίσης, οι πολίτες που έχουν στην κατοχή τους ένα αυθαίρετο τόσο στις πόλεις όσο και στην επαρχία και σκόπευαν να έρθουν σε επαφή με τα μέλη μας μέχρι τον Ιούνιο, προκειμένου να τους αναθέσουν τις εργασίες υπαγωγής στον Ν. 4495/2017, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, δε μπορούν να το κάνουν.

Ακόμα όμως και αν αποφευχθεί η εκ του σύνεγγυς επαφή και επιλεχθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ πολιτών και Μηχανικών, πάλι καθίσταται δύσκολη η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς οι πολεοδομίες της χώρας υπολειτουργούν και τα καταστήματα στα οποία μπορεί κάποιος να βγάλει φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων σχεδίων, είναι επίσης κλειστά.

Τέλος, το εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά τις μέρες αυτές, λόγω του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, καθώς η πλειοψηφία ως εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα πλήττεται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στην παρούσα συγκυρία στις οικονομικές απαιτήσεις της ρύθμισης ενός αυθαιρέτου.

Για τους παραπάνω λόγους και για λόγους ευαισθησίας της πολιτείας απέναντι στις ιστορικά δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε παγκοσμίως, κρίνεται αναγκαία τόσο η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Ιουνίου 2020, προς διευκόλυνση των πολιτών, όσο και η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των δόσεων, όσων επιλέγουν αυτόν τον τρόπο εξόφλησης, μέσα από την προσθήκη περισσότερων δόσεων.

Παρακαλούμε η παράταση αυτή εφόσον αποφασιστεί, να ανακοινωθεί άμεσα προς καθησυχασμό του κοινού.

Κύριε Υπουργέ,

Η ηγεσία του Υπουργείου πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες και στους Μηχανικούς της χώρας με έμπρακτα μέσα και είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Επισκέψεις: 37

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει