20 Ιουνίου 2024

Εννέα επενδυτικά σχήματα στον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ.

Εννέα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού για την πώλησης του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορία.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχήματα:
1) C.G. GAS LIMITED
2) MET HOLDING AG
3) POWER GLOBE LLC
4) SHELL GAS B.V.
5) VITOL HOLDING B.V.
6) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E.
7) Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V.
8) Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ και ΔΕΗ Α.Ε.
9) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών προσφορών). Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει πριν τις 24 Απριλίου, οπότε έχει οριστεί νέα προθεσμία (ελέω κορωνοϊού) για να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές τα έγγραφα και σε φυσική μορφή.

Επισκέψεις: 46

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει