14 Ιουνίου 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 584 τα πλοία που επισκευάστηκαν το 2019.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία της έρευνας για τη δραστηριότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Επισκευής Πλοίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά:

Ο αριθμός των επισκευασθέντων πλοίων το έτος 2019 ανήλθε στα 584 με ολική χωρητικότητα 6.862.732 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας), σημειώνοντας αύξηση 7,9% στον αριθμό των πλοίων και 20,9% στην ολική χωρητικότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2018. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2018 προς το 2017, σημειώθηκε αύξηση 21,0% στον αριθμό των πλοίων και 23,4% στην ολική χωρητικότητα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν κατά το έτος 2019 πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμενών. Συγκεκριμένα, το 67,1% των επισκευασθέντων πλοίων (392 πλοία) ολικής χωρητικότητας 4.726.838 ΚΟΧ επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 32,9% των επισκευασθέντων πλοίων (192 πλοία) ολικής χωρητικότητας 2.135.894 ΚΟΧ εντός δεξαμενών. Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών το έτος 2019 παρουσίασε αύξηση 4,3% και η ολική τους χωρητικότητα αύξηση 15,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία έτους 2018

Επισκέψεις: 331

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει