26 Μαΐου 2024

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΕΕ: Άμεσα μέτρα ενίσχυσης για τους μηχανικούς.

Σε ανακοίνωση της η ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ ΡΠΜ/Οικολόγοι Μηχανικοί/Συνεργαζόμενοι με αφορμή τα μέτρα στήριξης των μηχανικών τονίζει τα εξής: “Τα ανεπαρκή μέτρα και η εξαίρεση των μηχανικών από την ενίσχυση των 800 ευρώ μας εξοργίζουν.

Το ΤΕΕ πρέπει να βγει μπροστά τώρα! Μετά από αίτημα του Α’ Αντιπροέδρου ΤΕΕ Νίκου Ανδρεδάκη για άμεση σύγκληση, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 30/3.

Σκοπός μας, αυτές τις δύσκολες ώρες, δεν είναι η αντιπολιτευση, γι αυτό και αναγνωριζουμε ως θετική τη μερική αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, δεν αρκεί όμως. Από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας έχουμε καταθέσει μία πρώτη δέσμη προτάσεων στο ΤΕΕ, τα βασικά στοιχεία της οποίας δημοσιοποιούμε σήμερα:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ:

 1. Αναστολή πληρωμής κάθε είδους φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και αντίστοιχων δόσεων για εύλογο χρονικό διάστημα
 2. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για αυτοαπασχολούμενους, μισθωτούς και εργοδότες
 3. Αναστολή ΦΠΑ, το εν λόγω τρίμηνο να πληρωθεί σε 12 δόσεις από το Γενάρη του 2021

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ

 1. Ανανέωση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε όσους ήταν ενήμεροι μέχρι και το Γενάρη
 2. Άμεση έγκριση και εξόφληση λογαριασμών Δημοσίου προς εργολήπτες και μελετητές
 3. Δυνατότητα είσπραξης λογαριασμών με τη γενική ασφαλιστική ενημερότητα ή χωρίς ενημερότητα και προσκόμιση δικαιολογητικών μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης.
 4. Παράταση προθεσμίας σε όλους τους εν εξελίξει διαγωνισμούς
 5. Δυνατότητα χορήγησης μιας παροχής πληρωμής σαν την προκαταβολή στα υπό εξέλιξη έργα και τις μελέτες
 6. Επέκταση των προθεσμιών ανάλογη των καθυστερήσεων λόγω κορονοϊού σε μελέτες και έργα
 7. Αναστολή απαίτησης πιστοποιητικών που εκδίδονται από μη λειτουργούσες υπηρεσίες
 8. Εκχώρηση πιστοποιήσεων χωρίς την ανάγκη παράδοσης με δικαστικό επιμελητή
 9. Αναγνώριση υπολειτουργίας/δυσλειτουργίας εργοταξίων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 1. Υπαγωγή των μηχανικών στο καθεστώς έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
 2. Χορήγηση κεφαλαίου κίνησης με πολύ μικρό/επιδοτούμενο επιτόκιο
 3. Ρύθμιση για τις μεταχρονολογημένες επιταγές
 4. Επιδότηση ενοικίου επαγγελματικής στέγης.
 5. Ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ χαμηλού προϋπολογισμού ανά δικαιούχο για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε αναλώσιμα, ηλεκτρονικές συσκευές και πάγια έξοδα επαγγελματικής στέγης διάρκειας 8 μηνών.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

 1. Παράταση του Ν.4495/2017, o οποίος αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, για τουλάχιστον ένα εξάμηνο
 2. Παράταση τουλάχιστον 6 μηνών στην υποχρέωση υποβολής εντός 12 μηνών των δικαιολογητικών για τον 4495/2017
 3. Παράταση τουλάχιστον 6 μηνών στην υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών για τον Ν.4178/13 (σημείωση: αυτές λήγουν σε 3 στάδια 08-05-2020, 08-08-2020 κλπ είναι συνάρτηση τηε ημερομηνίας ένταξης).
 4. Παράταση της δυνατότητας δήλωσης χωρίς την καταβολή προστίμων, για τα αδήλωτα τ.μ. έως το Δεκέμβριο του 2020.
 5. Παράταση μέχρι νεοτέρας του συνόλου των προθεσμιών/ υποχρεώσεων των πολιτών στις διαδικασίες του Κτηματολογίου.

Παράταση σε όλα τα προγράμματα «Eξοικονομώ κατ’ οίκον» που τρέχουν.

Το ΤΕΕ πρέπει να βγει μπροστά, δυναμικά, τώρα, και να διεκδικήσει αυτό που όλοι οι συνάδελφοι μηχανικοί θεωρούν αυτονόητο, επιβεβλημένο και δίκαιο και γι αυτό τον λόγο έχουν εξοργιστεί με τα ανεπαρκή μέτρα και την εξαίρεση των μηχανικών από την ενίσχυση των 800 ευρώ.

https://www.b2green.gr/el/post/78760/symmachia-tee-to-tee-brosta%E2%80%93amesa-metra-enischysis-gia-tous-michanikous

Επισκέψεις: 89

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει