26 Μαΐου 2024

Αναστολή εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας.

Μετά την έκδοση της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/23-3-2020 (ΦΕΚ Β΄ 956), αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 26.03.2020 έως 10.04.2020 η εκτέλεση των Προγραμμάτων:

  • Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας
  • Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ.
  • Επιμόρφωσης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται σε εργασίες αφαίρεσης-αποξήλωσης αμιάντου και αμιαντούχων υλικών.

Επισκέψεις: 18

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει