21 Ιουνίου 2024

Ανοίγουν προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών -Τι προσόντα χρειάζονται.

ΣΕ ΦΕΚ, δημοσιεύτηκε η τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 36/2019 με θέμα: «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 62).

Για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα προσλαμβάνονται, κατ΄ έτος, για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.

Στην προκήρυξη που θα βγει το επόμενο διάστημα θα αναφέρεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων από κάθε κατηγορία σε κάθε Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.), τα απαιτούμενα προσόντα, ο τόπος και τα όργανα παραλαβής των δικαιολογητικών, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το είδος της σύμβασης τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Κάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών για τις υπολειπόμενες αντιπυρικές περιόδους μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. εφαρμόζονται «για τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο προσλαμβανόμενους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αποτελούν τη «βάση» της προκήρυξης για την κάλυψη των θέσεων.

ΠΔ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

https://www.aftodioikisi.gr/proslipseis/anoigoyn-proslipseis-epochikon-pyrosveston-ti-prosonta-chreiazontai-fek/

Επισκέψεις: 3247

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει