14 Ιουλίου 2024

Hard Rock: Κατέθεσε ασφαλιστικά στο ΣτΕ για το διαγωνισμό στο καζίνο στο Ελληνικό.

Ασφαλιστικά μέτρα  στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Hard Rock International κατά της συνέχισης του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό, από την Επιτροπή Παιγνίων καθώς αμφισβητεί την απόφαση για τον αποκλεισμό της. Σημειώνεται ότι παρότι λόγω της πανδημίας τα δικαστήρια έχουν κλείσει, είναι δυνατή η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται τις επόμενες μέρες να γνωστοποιηθεί η ημερομηνία που θα συζητηθούν.

Η ημερομηνία αυτή θα είναι κρίσιμη για την εξέλιξη του διαγωνισμού για το Ελληνικό, γιατί αν η Hard Rock  κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα, ο διαγωνισμός δεν θα μπορεί να προχωρήσει μέχρι την εκδίκαση της κύριας προσφυγής στο ΣτΕ, ενώ αν τα χάσει, ο διαγωνισμός θα μπορεί να ολοκληρωθεί.

Δηλαδή, αν τελικά το ΣτΕ δεν  δεχθεί τα ασφαλιστικά μέτρα, η κύρια προσφυγή θα συζητηθεί στο μέλλον, αλλά αλλά στο μεταξύ, σύμφωνα με κύκλους που γνωρίζουν, θα μπορεί το Δημόσιο να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με την κοινοπραξία της Mohegan.

Και στην περίπτωση που η Hard Rock δικαιωθεί, μελλοντικά, τότε θα αποκτήσει δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση.

Η απόρριψη της Προσφυγής στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών

Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο εβδομάδες περίπου απερρίφθη από την Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών η προσφυγή που κατέθεσε η κατά του αποκλεισμού της από τον διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό.

Στην προσφυγή της η  Hard Rock  επιχείρησε να ανατρέψει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου, με την οποία η ΕΕΕΠ επικύρωσε με ομόφωνη απόφαση τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού. Με βάση τα πρακτικά αυτά που αφορούν τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των Διαγωνιζομένων, απορρίφθηκε η προσφορά της Hard Rock International και έγινε αποδεκτή η προσφορά της κοινοπραξίας των Mohegan Gaming & Entertainment και ΓΕΚ Τέρνα.

 Πηγή: mononews.gr

Επισκέψεις: 190

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει