14 Ιουνίου 2024

Επικουρικό προσωπικό: Ποιοι προσλαμβάνονται στην Αττική.

Στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 προχώρησε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Προκήρυξης για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής)

Eκδόθηκε η υπ. αριθ. 10η/5ο/26-3-2020 απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α που ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων και δικαιολογητικών, των υποψηφίων της υπ. αριθ. 2355/17-3-2020 ανακοίνωσης του Κ.Κ.Π.Π.Α για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.


Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 1. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
 2. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ κατεβάστε εδώ
 3. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
 4. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ κατεβάστε εδώ
 5. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 6. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 7. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ κατεβάστε εδώ
 8. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ κατεβάστε εδώ
 9. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ κατεβάστε εδώ

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 1. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
 2. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ κατεβάστε εδώ
 3. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 4. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 5. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ κατεβάστε εδώ
 6. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ κατεβάστε εδώ
 7. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ κατεβάστε εδώ

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι/ες εμφανίζονται με βάση τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησής τους.


Οι επιτυχόντες/ούσες υποχρεούνται, εφόσον δέχονται την πρόσληψή τους, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email: dilosi@0280.syzefxis.gov.gr και αυστηρά μέχρι τη Δευτέρα 30-03-2020 και ώρα 24:00 μμ. τα παρακάτω:

 1. Υπ. Δήλωση προτίμησης παραρτήματος κατεβάστε εδώ.
 2. Υπ. Δήλωση προσωπικών στοιχείων και επικοινωνίας κατεβάστε εδώ.

Προσοχή! Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων εντός της προθεσμίας , η ενέργεια αυτή θα θεωρηθεί ως σιωπηρή μη αποδοχή της πρόσληψης.

Κατόπιν των δηλώσεων οι επιτυχόντες/ούσες θα ενημερωθούν άμεσα από την κεντρική υπηρεσία για το πότε και σε ποιο παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Α. θα αναλάβουν υπηρεσία.

κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει, να προσκομίσουν :

 1. ιατρική γνωμάτευση, Παθολόγου ή Γενικού ιατρού και Ψυχιάτρου Δημοσίου ή Ιδιώτη για την πιστοποίηση της κατάστασης της υγείας τους προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης τους. Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω ιατρικών γνωματεύσεων μπορούν  να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης των ανωτέρω σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 2. οι άρρενες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής μέχρι 30/9/2020 (όσοι δεν έχουν, ήδη, υποβάλλει).

  Όσοι δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους οφείλουν να αποστείλουν, στην ίδια ηλ. διεύθυνση (dilosi@0280.syzefxis.gov.gr) υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής, αυστηρά μέχρι τη Δευτέρα 30-03-2020 και ώρα 24:00 μμ.

 1. Υπ. Δήλωση περί μη αποδοχής κατεβάστε εδώ
 2. https://www.aftodioikisi.gr/ygeia/koronoios-epikoyriko-prosopiko-poioi-proslamvanontai-stin-attiki-onomata/

Επισκέψεις: 510

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει