20 Ιουνίου 2024

“Μάχη” για να κρατηθούν ζωντανά τα εργοτάξια.

Θετικά δέχθηκε η πλειοψηφία του κόσμου των υποδομών τα πρώτα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω της ΠΝΠ για το πάγωμα των διαγωνισμών αλλά και των προθεσμιών σε έργα και παραχωρήσεις. Την ίδια ώρα δίνεται “μάχη” για να κρατηθούν ζωντανά τα εργοτάξια καθώς υπάρχει ένα debate σχετικά με αυτό.

Πηγές από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σημειώνουν στο ypodomes.com ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόθεση να κλείσουν τα εργοτάξια. Είναι προφανές ότι τα εργοτάξια είναι για τον τεχνικό κλάδο της χώρας, ότι είναι οι βιομηχανίες για την αγορά, δηλαδή αιμοδότης και κινητήριος δύναμη.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ypodomes.com κάνει ενέργειες σε συνδυασμό με άλλα υπουργεία για να μπορέσουν να τρέξουν πληρωμές από τη διαχειριστικές αρχές στα έργα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, ενώ επεξεργάζεται σειρά από μέτρα ανακούφισης των εταιρειών.

Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η χορήγηση δανείου κίνησης με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αναστολή ασφαλιστικών εισφορών σε εταιρείες με ΚΑΔ που δεν έχουν ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις, να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ρύθμιση και να γίνεται παρακράτηση απευθείας για ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές.

Για το θέμα του σχεδιασμού σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το υπουργείο τρέχει σε πολλαπλά μέτωπα, προκειμένου να μπορέσουν να τρέξουν έργα και μελέτες και να προετοιμαστεί το έδαφος για την μετά την κρίση περίοδο. Στο δύσκολο περιβάλλον που βιώνει η χώρα αλλά και η παγκόσμια κοινότητα, είναι φανερό πως τα έργα και οι κατασκευές θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στην ανασυγκρότηση της οικονομίας.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΝΠ

Η υπουργική απόφαση 20319/2020 λέει τα παρακάτω:

Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , ΦΕΚ B 1022 – 24.03.2020 -Υπουργική Απόφαση 20319/2020

Άρθρο 1

Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016, όπως ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020. Οι προγραμματισμένες για το ως άνω διάστημα δημοσιεύσεις προκηρύξεων αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά την 30-4-2020.

Άρθρο 2

Στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις 20.3.2020, προκήρυξης διαγωνισμών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ή του ν. 4413/2016, όπως ισχύουν, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής κ.ο.κ. συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 3

Αναστέλλεται αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις 30-4-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 4412/2016, 4413/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λπ.), με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων / αναδόχων, είτε υπέρ της Aναθέτουσας/Προϊσταμένης / Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 24-3-2020 συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 30-4-2020.

Άρθρο 4

Παρατείνονται αυτοδίκαια, έως και 30.4.2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμ βάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον, όσο και του προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν. 4413/2016, ν. 3669/2008, ν. 3316/2005 κ.ο.κ.), περιλαμβανομένων και των Συμβάσεων Παραχώρησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είτε αυτές έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής ή/ και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που άρχισαν πριν τις 243-2020 συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μετά τις 30-4-2020.

Διαβάστε όλο το άρθρο http://ypodomes.com

Επισκέψεις: 527

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει