14 Απριλίου 2024

Παράταση προθεσμιών για άδειες και συνδέσεις σταθμών ΑΠΕ λόγω κορωνοϊού.

Την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα μετατίθενται κατά μερικούς μήνες, λόγω της υγειονομικής κρίσης, αφενός μεν κάποιες από τις υποχρεώσεις των επενδυτών ΑΠΕ, αφετέρου η ισχύς αδειών και λοιπών πράξεων της διοίκησης, έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται κυρίως για τη διάρκεια ισχύος αδειών εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, καθώς και προθεσμιών για την υποχρεωτική σύνδεση και ηλέκτριση έργων ΑΠΕ που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energyprss, η γενική κατεύθυνση είναι να δοθεί 6 μήνες παράταση στην ισχύ όρων σύνδεσης, αδειών, προθεσμίες κ.λπ. που λήγουν μέχρι τον Ιούνιο του 2020, παράταση 4 μηνών όταν λήγουν στο διάστημα από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2020 και 2 μήνες παράταση όταν λήγουν μέσα στο 2021.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΕΛΕΤΑΕΝ είχε ομαδοποιήσει ως εξής προθεσμίες που πιθανόν χρειαστεί ή χρειάζονται ήδη να μετατεθούν:

1.       Η διάρκεια ισχύος των Αδειών Εγκατάστασης και των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (τουλάχιστον για 6 μήνες για τις ήδη εκδοθείσες και αναλόγως για όσες εκδοθούν εντός του εξαμήνου)

2.       Η προθεσμία για την Τιμή Αναφοράς έργων εκτός διαγωνισμού να μετατεθεί στην 1.9.2021 (από 1.1.2021).

3.       Η προθεσμία για την Τιμή Αναφοράς έργων  που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμό να παραταθεί  (τουλάχιστον για 6 μήνες για τα ήδη επιλεγέντα και αναλόγως για όσα επιλεγούν εντός του εξαμήνου).

4.       Η προθεσμία ηλέκτρισης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.4414/2016, να μετατεθεί κατά 6 μήνες. Αυτό αφορά έργα που είχαν υπογράψει  συμβάσεις αγοραπωλησίας με Feed-in Tariff , δεν ηλεκτρίσθηκαν εγκαίρως και έχουν μεταπέσει σε καθεστώς Feed-in premium χωρίς διαγωνισμό. Αν όμως δεν ηλεκτρισθούν έως 30/9/2020 χάνουν το Feed-in premium και να θέλουν να αποκτήσουν και πάλι μια τιμή υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό

5.       Η προθεσμία για την αποδοχή μιας εκδιδόμενης ΟΠΣ να παραταθεί (τουλάχιστον για 2 μήνες για τις ήδη εκδοθείσες και αναλόγως για όσες εκδοθούν εντός του διμήνου). Ειδικά αυτή η παράταση φρονούμε ότι πρέπει να δοθεί άμεσα.

Αντίστοιχα, παράταση στις προθεσμίες υποχρεωτικής σύνδεσης των έργων τους είχαν ζητήσει επενδυτές τα έργα των οποίων έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ το 2019 και πρέπει να συνδεθούν στο δίκτυο τους προσεχείς 6 με 18 μήνες.

 Πηγή: energypress.gr

Επισκέψεις: 66

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει