18 Απριλίου 2024

Επιστολή ΤΕΕ Αιτ/νίας προς συναρμόδιους υπουργούς για τα μέτρα στήριξης των μηχανικών.

Επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς όσον αφορά τα μέτρα στήριξης των μηχανικών απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτ/νίας κ. Μπλέτσας.

Η επιστολή έχει ως εξής: “Όπως γνωρίζετε ολόκληρος ο τεχνικός κόσμος της χώρας, από τις κατασκευές και τη λειτουργία των εργοταξίων, μέχρι την καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα των Διπλωματούχων Μηχανικών και όλων των συντελεστών των τεχνικών έργων βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αβεβαιότητα.

Μέχρι στιγμής η πολιτεία, ενώ κινείται στη σωστή κατεύθυνση στην αντιμετώπιση της πανδημίας, στα ζητήματα του τεχνικού κόσμου έχει αδρανήσει, ενώ το ισχύον νομικό καθεστώς παραμένει ασαφές.

Είναι επίσης προφανές ότι η τρέχουσα κατάσταση, τα μέτρα πρόληψης, οι συστάσεις και οι απαγορεύσεις της πολιτείας επιφέρουν μεγάλους περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού και το έχουν καταστήσει στην πράξη ανενεργό.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να καταλάβει κάποιος ότι οι περισσότερες εργασίες μηχανικού γίνονται επί τόπου του έργου, (μετρήσεις, αυτοψίες, επιβλέψεις, αποτυπώσεις κλπ) είτε πρόκειται για ένα απλό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είτε για την επίβλεψη ενός
έργου. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτοψίες ηλεκτρονικά, ούτε σκυροδετήσεις, ούτε κατασκευές από το σπίτι και το γραφείο. Τα εργοτάξια είναι χώροι που συγκεντρώνουν πολλά άτομα. Το επάγγελμα μας είναι γνωστόν σε όλους ότι ΔΕΝ γίνεται από το γραφείο ή από απόσταση.

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα, είναι η πραγματική πτώση του τζίρου εξαιτίας της αναστολής, στην ουσία, της οικονομικής δραστηριότητας που μπορεί να φτάνει και σε 100%.

Συνεπώς είναι απολύτως απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα στήριξης του τεχνικού κλάδου:

1. Παράταση σε όλες τις προθεσμίες που απορρέουν από τους νόμους 4178/13 και 4495/17 για τουλάχιστον 6 μήνες.

2. Παράταση υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο.

3. Υπαγωγή των μηχανικών και όλων των συντελεστών του τεχνικού κλάδου στις πληττόμενες από την πανδημία επαγγελματικές κατηγορίες και καταβολή της ενίσχυσης σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, διπλωματούχους και μη .

4. Αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τουλάχιστον 4 μήνες και αποπληρωμή από τον Ιανουάριο 2021 σε δόσεις.

5. Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων και ρυθμίσεων για τουλάχιστον 4 μήνες και αποπληρωμή από τον Ιανουάριο 2021 σε δόσεις.

6. Επιδότηση ενοικίου και λειτουργικών εξόδων των επαγγελματικών χώρων μηχανικών μέσω ΕΣΠΑ.

7. Άτοκη δανειοδότηση κεφαλαίου κίνησης με εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου για μηχανικούς μέλη ΤΕΕ και μικρές τεχνικές εταιρείες.

Όσο αφορά τα έργα και τη λειτουργία των εργοταξίων (ιδιωτικών και δημόσιων) θα πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:

1. Αναστολή συμβατικών παραδόσεων των έργων και των επιμέρους σταδίων για τουλάχιστον 4 μήνες με αντίστοιχη παράταση όλων των προθεσμιών, ανεξάρτητα από το στάδιο εργασιών(Αναπτυξιακοί νόμοι, Οικοδομικές Άδειες, «Εξοικονομώ κατ’ οίκον κλπ)

2. Εάν αποφασιστεί η προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των εργοταξίων, τότε θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη στήριξη των τεχνικών εταιρειών και του προσωπικού τους.

3. Η λειτουργία των εργοταξίων να γίνεται με προσωπικό ασφαλείας και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τα οποία θα πρέπει να εξειδικευτούν άμεσα.

4. Ενίσχυση εργοληπτικών εταιρειών και μελετητικών γραφείων ιδιωτικών και δημοσίων έργων λόγω της ουσιαστικής υπολειτουργίας τους.

5. Λειτουργία ΥΔΟΜ, Τεχνικών Υπηρεσιών και συμβουλίων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τηλεδιασκέψεων και χορήγηση στους αρμόδιους υπαλλήλους του κατάλληλου εξοπλισμού.

Αξιότιμοι κύριοι,

Η κατάσταση που βιώνουμε έχει τα χαρακτηριστικά ενός πολέμου και απαιτείται η εκπόνηση ενός σχεδίου πραγματικής στήριξης όλων των επαγγελματιών, εργαζομένων και επιχειρήσεων με συγκεκριμένα γενναία μέτρα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και στην ουσία να επιβιώσουμε της κρίσης“.

Επισκέψεις: 47

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει