30 Μαΐου 2024

Τηλεργασία: Έως το 10% των “υπό αναστολή” εργαζομένων μπορεί να εργάζεται από το σπίτι.

Το πολύ ένας στους δέκα εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή θα μπορεί να υπαχθεί στο “καθεστώς” της τηλεργασίας, αν και θα έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας κατ΄ εφαρμογή διάταξης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  της 30ης Μαρτίου, σύμφωνα με την οποία  “κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο  έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού”.

“Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό”, όπως προβλέπει η ίδια διάταξη.

Όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας αυτής της διάταξης “μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 10% κατ΄ανώτατο όριο, επί των εργαζομένων της επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή”.

https://www.capital.gr/oikonomia/3442481/tilergasia-eos-to-10-ton-upo-anastoli-ergazomenon-mporei-na-ergazetai-apo-to-spiti

Επισκέψεις: 267

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει