30 Μαΐου 2024

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών: Να υποστηριχτεί άμεσα ο κατασκευαστικός Τομέας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών από κοινού με τις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές Ενώσεις του Κατασκευαστικού Τομέα (FIEC, EPC,EDA,RICS, BUILD EUROPE, GCP EUROPE, EUROPON, EBC, UIPI,κτλ.), υπό το πρίσμα των δυσκολιών που προκύπτουν από την προσπάθεια καταπολέμησης του ιού Covid-19, διακηρύσσει τη δέσμευση όλων των παραπάνω, να υποστηρίξουν τις δημόσιες αρχές στον αγώνα τους ενάντια στον ιό, παράλληλα με την βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ευζωία του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στον Κατασκευαστικού Τομέα.

Από κοινού, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει τον Κατασκευαστικό Τομέα, ο οποίος απασχολεί πάνω από 16 εκατομμύρια Ευρωπαίους και παράγει το 9% του Ακαθάριστου Ευρωπαϊκού Προϊόντος. Αναλυτικότερα ζητούν υποστήριξη από την ΕΕ στα παρακάτω:

  • Διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων
  • Διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας
  • Επιτάχυνση της ανάκαμψης

Ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογος αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις, προκειμένου να εντοπιστούν και να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της ύφεσης και τη διευκόλυνση της ταχείας ανάκαμψης όλων των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

Στο διάλογο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι από οικονομικής και βιομηχανικής απόψεως, η κατάσταση είναι άνευ προηγουμένου και θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά επιζήμιες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις (εξάντληση της ταμειακής ροής των επιχειρήσεων, και υπονόμευση της οικονομικής ευρωστίας των εμπλεκομένων στην αλυσίδα των κατασκευών για τα επόμενα χρόνια).

Επίσης ορισμένες δραστηριότητες που θεωρούνται «ουσιώδεις» για τη διατήρηση της πολιτισμένης διαβίωσης των Ευρωπαίων ακόμη και υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον κατασκευαστικό τομέα, όπως η συντήρηση υποδομών ζωτικής σημασίας, η σωστή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, ηλεκτρισμού και αερίου για κτίρια και νοσοκομεία.

Πράγματι, προβλήματα όπως η διαρροή νερού μπορεί να επιδεινώσουν τον περιορισμό στο σπίτι και πρέπει να επιδιορθωθούν αμέσως με τρόπο ασφαλή για τον εργαζόμενο.

Για το λόγο αυτό άλλωστε, εκτός από την υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και την επιτάχυνση της ανάκαμψης, ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός τομέας απαιτεί επείγοντα μέτρα για την προστασία της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του.

Επισκέψεις: 153

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει