28 Μαΐου 2024

ΑΣΕΠ: Ηλεκτρονικά οι διαγωνισμοί για προσλήψεις.

Με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ θα μπορούν να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά.  

Η σχετική εγκύκλιος, σύμφωνα με την Καθημερινή, αναμένεται να δημοσιευθεί σήμερα.   Όπως διευκρινίζεται σε περίπτωση, που δεν καταστεί δυνατόν να προμηθευθούν τα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα μπορούν να κάνουν δεκτές αιτήσεις με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου και αποδεικτικό της ηλεκτρονικής αίτησης για το κάθε δικαιολογητικό.  

Η εν λόγω εγκύκλιος αφορά στον αριθμό των προκηρύξεων που έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ αλλά και όσες βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης.   Σε ό,τι αφορά στις ενστάσεις μπορούν και αυτές να κατατίθενται ηλεκτρονικά.   Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2020, προκειμένου για τις ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ύστερα από σχετική απόφαση του φορέα».  

Εφόσον ωστόσο δεν είναι δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, όπως ορίζει η εγκύκλιος, «ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19».  

Ωστόσο, αν και από την πλευρά του το υπουργείο δίνει το πράσινο φως για να προχωρήσει η διαδικασία των προσλήψεων, στελέχη του διευκρινίζουν, σύμφωνα με την Καθημερινή ότι το πότε θα ανοίξει η προκήρυξη είναι αρμοδιότητα του κάθε φορέα ξεχωριστά.   Ειδικότερα, όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, «όλες οι διαδικασίες προσλήψεων ορισμένου αλλά και αορίστου χρόνου, που έχουν προκηρυχθεί ή αναμένεται να προκηρυχθούν, θα προχωρήσουν κανονικά, ώστε να μη χαθεί χρόνος».

Πηγή: www.lifo.gr

Επισκέψεις: 562

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει