14 Ιουλίου 2024

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου εκφράζει διαφωνία με την υπό όρους λειτουργία εργοταξίων.

Ο  Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου με επιστολή προς Υπουργό Υγείας, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2020 επαναλαμβάνει τη θέση του για καθολικό κλείσιμο των εργοταξίων μέχρι τις 13 Απριλίου 2020 και καλεί τον Υπουργό να ανακαλέσει το τελευταίο Διάταγμα, επαναφέροντας το προηγούμενο για γενική αναστολή εργασιών.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι με το νέο Διάταγμα που επιτρέπει τη λειτουργία των εργοταξίων εφόσον ο αριθμός των ατόμων που θα απασχολούνται δεν θα ξεπερνά τα τρία, έχει δημιουργήσει αναστάτωση και ανεξέλεγκτες καταστάσεις, καθιστώντας υψηλό τον κίνδυνο διασποράς του ιού.

Περαιτέρω ο Σύλλογος σημειώνει ότι από πληροφορίες που λαμβάνει, η συντριπτική πλειοψηφία των εργοταξίων αυτών είναι ανέφικτο να λειτουργεί τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και οι επιβλέποντες μηχανικοί, λόγω και των περιορισμών που υπάρχουν, αδυνατούν να ανταποκριθούν με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ποιότητα και η ασφάλεια χωρίς ουσιαστικό όφελος στην πρόοδο των έργων.

Συνεχίζοντας ο Σύλλογος διερωτάται πώς μπορεί να γίνεται χαλάρωση σε ένα μέτρο το οποίο αφορά μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας, από τη στιγμή που η πολιτεία έχει προχωρήσει με το ίδιο διάταγμα σε επιβολή ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων για τη διακίνηση ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας μας και προσθέτει ότι με το μερικό άνοιγμα των εργοταξίων, εκτός από την αύξηση του κινδύνου διασποράς του ιού, έχει προκαλέσει σωρεία άλλων προβλημάτων.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι μετά το νέο Διάταγμα πολλοί ιδιοκτήτες πιέζουν τους εργολάβους να επαναρχίσουν όλων των ειδών εργασίες, ακόμη και αυτές στις οποίες είναι αδύνατο να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και επιπρόσθετα η συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτών έχουν ήδη προβεί σε διευθετήσεις με τους εργαζόμενους τους, τους οποίους θα πρέπει τώρα να καλέσουν να επιστρέψουν πίσω στην εργασία τους με κίνδυνο να μην μπορούν να προβούν σε ανάλογες διευθετήσεις αν παραστεί ανάγκη στο μέλλον.

Τέλος, αναφέρεται ότι σχεδόν όλοι οι προμηθευτές υλικών οικοδομής έχουν αναστείλει τις εργασίες τους και δεν έχουν πρόθεση να επαναλειτουργήσουν πριν τις 13 Απριλίου 2020 αφαιρώντας με αυτό τον τρόπο το οποιοδήποτε ουσιαστικό όφελος αφού αναγκαστικά τα εργοτάξια αυτά θα υπολειτουργούν.

Πηγή: reporter.com.cy

Επισκέψεις: 110

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει