14 Ιουνίου 2024

Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τα Υπουργεία για υποστήριξη του Τεχνικού Κόσμου.

Η ανησυχία στον κλάδο των Μηχανικών είναι εμφανή και αυτό φαίνεται με τις συνεχής παρεμβάσεις που γίνονται από τα τμήματα του ΤΕΕ ανά την Περιφέρεια.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι η νέα επιστολή προς 6 αρμόδια Υπουργεία η οποία εστάλη από το Τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας την υποστήριξη του Τεχνικού Κόσμου.

Επισκέψεις: 262

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει