23 Ιουλίου 2024

ΥΠΕΝ: 55 εκατ. ευρώ σε Δήμους για περιβαλλοντικά έργα από το Πράσινο Ταμείο.

Συνολικά 55 εκατ. ευρώ, πρόκειται να διατεθούν στους δήμους της χώρας, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019” του Πράσινου Ταμείου.

Τα κονδύλια αφορούν σε έργα σύνθετων και απλών αστικών αναπλάσεων όπως, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζοδρόμους. Σε αποκατάσταση δημοσίων κτηρίων και διατηρητέων, σε ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων, σε ανακαίνιση και αποκατάσταση κτηρίων των ΟΤΑ για κοινωνική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Επίσης, τα κονδύλια αφορούν σε διαμόρφωση υπόγειων χώρων στάθμευσης και υφιστάμενων χώρων στάθμευσης, σε έργα πρόσβασης για ΑμΕΑ, καθώς επίσης και σε απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων.

Η παράταση, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων, αποφασίστηκε ύστερα από οδηγία του υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη. Ενώ, όπως έγινε γνωστό, μετά τη λήξη της πρόσκλησης θα ακολουθήσει δεύτερη με τους ίδιους όρους όπως προβλέπεται στον οδηγό διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώνονται από την πανδημία του κορονοϊού και μετά από αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου κατά τη χθεσινή του τηλε -συνεδρίαση.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, σκοπός της παράτασης είναι να εξασφαλίσουν όλοι οι δήμοι της χώρας την αναγκαία χρονική διευκόλυνση ώστε να υποβάλουν ώριμες προτάσεις για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ”.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου 2019 και αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήταν η 8η Μαΐου 2020.

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, οι δικαιούχοι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια από τις δύο προσκλήσεις θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας των αντίστοιχων μελετών. Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος δήμος θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση σε μόνο μία εκ των δύο προσκλήσεων.

Επισκέψεις: 97

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει