13 Απριλίου 2024

Δέσμη 8 προτάσεων και ενεργειών από το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς.

Το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, με επιστολή του Προέδρου του Αθανάσιου Λυκόπουλου, προς τα αρμόδια Υπουργεία και τους φορείς αυτοδιοίκησης της περιοχής ευθύνης του τμήματος, ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τεχνικός κόσμος και έθεσε την αναγκαιότητα επιτάχυνσης 8 προτάσεων και ενεργειών, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο, ώστε η επόμενη ημέρα της πανδημίας να μας βρει το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένους και να υπάρξει ανάσχεση στην ύφεση της οικονομίας μας.

Δείτε παρακάτω το κείμενο της επιστολής:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ζούμε όλοι μας μια πρωτόγνωρη πανδημία η οποία δοκιμάζει την υγειονομική, κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ισορροπία της χώρας μας.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υγειονομικούς για την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν και ζητούμε από τον τεχνικό κόσμο και ολόκληρη την κοινωνία να ακολουθεί  τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Πολιτείας καθώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ύψιστη  προτεραιότητα. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως τεχνικές εταιρείες, είτε ως εργολήπτες, είτε ως κατασκευαστές, είτε ως μελετητές είναι σε πολλές περιπτώσεις ανυπέρβλητα. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από την αρχή μέχρι το τέλος καμία εργασία, με τις υπάρχουσες συνθήκες, και η κατάσταση στην αγορά δείχνει να επιδεινώνεται και με οικονομικούς πλέον όρους.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και σε πάνω από 140 επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση με τα τεχνικά έργα και την οικοδομή με αποτέλεσμα την απορρύθμιση της αγοράς και της εργασίας μας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει τοποθετηθεί αναλυτικά και με υπευθυνότητα σε θέματα που αφορούν την προστασία των εργαζομένων, τα επαγγελματικά και οικονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Χωρίς να γνωρίζει κανείς μας την ακριβή έκταση και το βάθος της πανδημίας,  η επόμενη ημέρα πρέπει να μας βρει όσο το δυνατό καλύτερα προετοιμασμένους καθώς είναι βέβαιο πως οι οικονομικές συνθήκες θα είναι σαφώς δυσκολότερες για τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας αλλά και ειδικότερα για τον τεχνικό κόσμο.

Έχουμε υποχρέωση να καλύψουμε, όσο είναι εφικτό, το χαμένο έδαφος και οφείλει η πολιτεία και οι φορείς αυτοδιοίκησης να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην προσπάθεια αυτή.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε επιβεβλημένο, στον τομέα ευθύνης μας, να επιταχυνθούν μια σειρά ενεργειών τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο ώστε να υπάρξει ανάσχεση στην ύφεση της οικονομίας μας.

Πιο συγκεκριμένα :

  1. Να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα χορήγησης άτοκων δανείων με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις και μηχανικούς ως κεφάλαιο κίνησης και να προχωρήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  2. Επιτάχυνση όλων των απαραίτητων διαδικασιών από τη Δημόσια Επιχείρηση Διανομής Αερίου και τη Διαχειριστική Αρχή ώστε να είναι έτοιμα προς δημοπράτηση τα έργα επεκτάσεων των δικτύων φυσικού αερίου σε Λαμία, Λιβαδειά, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι.
  3. Ενεργοποίηση των επενδυτικών σχεδίων (ιαματικές πηγές, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, βιομηχανικές υποδομές, φυτική και ζωική παραγωγή κ.α.) ώστε να αποτελέσουν τους αναπτυξιακούς πυλώνες της επόμενης ημέρας.
  4. Επίσπευση των υπαγωγών του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» για ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες τους καθώς και αξιοποίηση των προτάσεων όσων ήταν αποδεδειγμένα προετοιμασμένοι την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής και δε τους δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
  5. Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και άμεση έναρξη του νέου προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας κατοικιών, επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων.
  6. Επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την άρση των καθυστερήσεων για τα έργα υποδομής που έχουν προγραμματιστεί ή κατασκευάζονται
  7. Είναι απαραίτητο να γίνουν σημαντικά βήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και του φορείς της πολιτείας που επιμελούνται την παραγωγή έργων, την ωρίμανση μελετών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Η τηλεργασία, από όσους επιλέγεται, πρέπει να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα.
  8. Ενίσχυση και επέκταση των ψηφιακών διαδικασιών και των σύγχρονων εργαλείων σε όλους τους φορείς του κράτους, της αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων. Η ψηφιοποίηση των αρχείων των υπηρεσιών δόμησης πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.

Επισκέψεις: 141

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει