20 Ιουνίου 2024

ΙΕΛΚΑ: Καμία ανησυχία για την επάρκεια και το εύρος των προϊόντων στα σουπερμάρκετ.

Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων του και τις έρευνες που έχει εκπονήσει τα τελευταία χρόνια (αλλά και άλλοι φορείς) συνέλλεξε βασικά μεγέθη τα οποία καταδεικνύουν την επάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο σε σχέση με την επάρκεια των αγαθών σημειώνει τα εξής:
– Πάνω από 70 αλυσίδες σουπερμάρκετ και πάνω από 10 ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ εξυπηρετούν το ελληνικό κοινό

– Πάνω από 2.500 προμηθευτές συνεργάζονται με τα σουπερμάρκετ για να τα προμηθεύουν αποτελεσματικά με πάνω από 20.000 κωδικούς προϊόντων

– 4 μήνες είναι η μέση συνολική χρονική επάρκεια των αποθεμάτων στη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων που διαθέτουν σε μόνιμη βάση τα σουπερμάρκετ και οι προμηθευτές τους

– 92% των καταστημάτων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα ανεφοδιάζονται την ίδια ή την επόμενη ημέρα

– 420 εκατ. ευρώ ξοδεύουν σε ετήσια βάση τα σουπερμάρκετ για να διασφαλίσουν τη συνεχή ροή προϊόντων στα καταστήματα τους

Παράλληλα, σε σχέση με την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού αναφέρει τα εξης:
– 90.000 εργαζόμενοι απασχολούνται καθημερινά για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών

– 180 εκατ. εργατοώρες αφιερωμένες στην υπηρεσία των Ελλήνων καταναλωτών

– 4.500 καταστήματα καλύπτουν πλήρως όλες τις γεωγραφικές περιοχές και το πιο πυκνό δίκτυο καταστημάτων στην Ευρώπη

– 1,7 εκατ. τ.μ. επιφάνειας πωλήσεων στα καταστήματα για την ασφαλή και ομαλή εξυπηρέτηση των Ελλήνων καταναλωτών

– 1,5 δις ευρώ επένδυσαν τα σουπερμάρκετ την τελευταία 5ετία για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του δικτύου τους

Πηγές:
-Έρευνα απασχόλησης στον κλάδο των σούπερ-μάρκετ, ΙΕΛΚΑ 2019
-Πανόραμα των Ελληνικών σουπερμάρκετ 2019, Boussias Communications, 2019
-To κύκλωμα εφοδιασμού εταιριών του οργανωμένου Λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα, Optilog και ΙΕΛΚΑ, 2019
-Η συμβολή του κλάδου FMCG στην Ελληνική οικονομία, ΙΕΛΚΑ, 2017

Επισκέψεις: 70

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει