23 Ιουλίου 2024

Κτηματολόγιο και νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Σειρά προθεσμιών λήγει το επόμενο διάστημα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και ο τεχνικός κόσμος της χώρας πιέζει για παρατάσεις, καθώς, λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, οι πολεοδομίες υπολειτουργούν, αλλά και οι μηχανικοί δεν μπορούν να αναλάβουν εργασίες καθώς είναι δύσκολες οι μετακινήσεις. Έτσι, έχουν παγώσει τοπογραφικές εργασίες, ολοκλήρωση φακέλων για τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων και χρήσεων, ενεργειακές επιθεωρήσεις, δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο κλπ.

Έως σήμερα το ΥΠΕΝ, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Τεύχος A’ 75/30.03.202.) προβλέπει τις εξής παρατάσεις:

  • έως και τις 31.12.2020 στην καταληκτική ημερομηνία ισχύος των οικοδομικών αδειών και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις όπου έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου.
  • έως τις 08.08.2020 στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για δηλώσεις υπαγωγής με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013.
  • 6 μηνών της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης του άρθρου 99 του ν. 4495/2017.
  • έως και τις 30.09.2020 για τις προ-εγκρίσεις οικοδομικών αδειών, τις οικοδομικές, άδειες και τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, για όσες λήγουν στο διάστημα από 01.03.2020 έως και 30.6.2020.

Επίσης, παρατείνονται έως και τις 30.09.2020 οι προθεσμίες αναθεώρησης άδειας μετά από λήξη της και ειδικότερα οι προθεσμίες των τεσσάρων ετών από την ημερομηνία λήξης της άδειας και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης. Επίσης, δίνεται παράταση ενός έτους της δυνατότητας αναθεώρησης του χρόνου ισχύος των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σε περίπτωση που αυτές έληγαν κατά το διάστημα από 01.03.2020 έως και 30.6.2020.

Ακόμη, για το χρονικό διάστημα μεταξύ 01.03.2020 και 30.6.2020, αναστέλλονται οι προθεσμίες των τριάντα ημερών για τις περιπτώσεις αυτόβουλης πραγματοποίησης κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας και της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη διαπίστωση της πολεοδομικής παράβασης. Έτσι, δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο ανέγερσης περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Οι μηχανικοί ζητούν κι άλλες παρατάσεις

Να σημειωθεί ότι το επόμενο δίμηνο λήγουν οι «άτυπες» παρατάσεις για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις Κτηματολογίου χωρίς την επιβολή προστίμων. Ωστόσο, το Κτηματολόγιο εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την άτυπη εκπρόθεσμη παραλαβή δηλώσεων (χωρίς πρόστιμα) έως τον Σεπτέμβριο.

Στα τέλη Ιουνίου λήγουν οι προθεσμίες για τη .διόρθωση των τετραγωνικών στους Δήμους , η υπαγωγή αυθαιρέτων με μεγάλες παραβάσεις (κατηγορίας 5) στον σχετικό ισχύοντα νόμο για την τακτοποίησή τους. Επιπλέον, στις 30 Ιουνίου λήγει και η υπαγωγή στον ίδιο νόμο των αυθαιρέτων με μικρότερες παραβάσεις με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις _ από εκεί και πέρα η τακτοποίηση θα γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου με αυξημένα πρόστιμα.

Για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, οι δηλώσεις μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, με χρήση των κωδικών Taxisnet. Στην περίπτωση σοβαρών προβλημάτων, κατ΄ εξαίρεση, μπορεί να κλειστεί ραντεβού με τα κτηματολογικά γραφεία. Επίσης, οι πολίτες μπορούν ηλεκτρονικά να αγοράζουν τις απαιτούμενες αεροφωτογραφίες και χάρτες, είτε για χρήση στο Κτηματολόγιο είτε για τις ανάγκες τακτοποίησης αυθαιρέτου.

insider.gr

Επισκέψεις: 191

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει