14 Ιουνίου 2024

Δήλωση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών σχετικά με την Πανδημία του COVID-19.

Η Πανδημία αυτού του νέου κοροναϊού έδειξε τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα των νέων και εξελισσόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπισή τους..

Oι μηχανικοί σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές με ολοένα και πιο καινοτόμες λύσεις, οι οποίες ενισχύονται από την πρόοδο της τεχνολογίας, ώστε να παρέχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαντήσεις.

Η κατασκευή δύο ειδικών νοσοκομείων 1,000 και 1,600 κλινών στο Wuhan σε μόλις 10 ημέρες είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι μηχανικοί μπορούν να συνεισφέρουν στην εκστρατεία αντιμετώπισης.

Είναι επίσης μια υπενθύμιση της σημασίας της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων Μηχανικών για την ικανοποίηση τόσο υψηλών προδιαγραφών, με εξειδικευμένα συστήματα εξαερισμού και επεξεργασίας νερού, θαλάμους καραντίνας και αξιόπιστες πηγές τροφοδοσίας καθώς και δίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.wfeo.org/wp-content/uploads/wed/March2020/Coronavirus_statement_WFEO_040320.pdf

Επισκέψεις: 156

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει