14 Ιουλίου 2024

ΥΠΕΝ για nZEB: Όχι στην παράταση υποχρέωσης κατάταξης των νέων κτιρίων στην κατηγορία Α.

Αρνείται ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση υποχρέωσης σύνταξης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης που τεκµηριώνει ότι τα νέα κτίρια πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και την κατάταξη τους στην κατηγορία Α.

Σχετικό αίτημα είχε καταθέσει προς το ΥΠΕΝ το Τεχνικό Επιμελητήριο ενώ και σχετική αναφορά-ερώτηση είχε κατατεθεί στη Βουλή από τη βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Στην απάντηση που έδωσε ο Υφυπουργός αναφέρει τα εξής:

Σε απάντηση της (α) σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Λιακούλη Ευαγγελία, σας ενηµερώνουµε ότι για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέου κτιρίου, από 1.1.2020, υποβάλλεται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης που τεκµηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
Η εν λόγω υποχρέωση δηµοσιεύθηκε στο ν.4602/2019 (Α’ 45), στις 9 Μαρτίου 2019, εποµένως υπήρχε επαρκής µεταβατική περίοδος για την προετοιµασία του τεχνικού κόσµου που ξεπέρασε τους εννέα (9) µήνες.
Επιπλέον, το ΤΕΕ έχει ενηµερωθεί για την τροποποίηση του ανωτέρω νοµοθετικού πλαισίου, από τις 22 Μαρτίου 2019.
Για πληρέστερη ενηµέρωση σας, σας κοινοποιούµε το υπ. α.π. 23521/163/9-3-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας/ΥΠΕΝ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρεται στο αντίστοιχο έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας/ΥΠΕΝ:

Σε απάντηση της εν θέματι αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής Ευαγγελία Λιακούλη και αναφορικά με τα θιγόμενα στην ερώτηση θέματα, σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, από 1.1.2020, υποβάλλεται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης που τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Η εν λόγω υποχρέωση δημοσιεύθηκε στο ν.4602/2019 (Α’ 45), στις 9 Μαρτίου 2019, επομένως υπήρχε επαρκής μεταβατική περίοδος για την προετοιμασία του τεχνικού κόσμου που ξεπέρασε τους εννέα (9) μήνες.

Η Υπηρεσία μας είχε ενημερώσει άμεσα το ΤΕΕ, για την τροποποίηση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, από τις 22 Μαρτίου 2019.

Επισημαίνεται ότι στην ημερίδα της 28ης Ιανουαρίου 2020, που συνδιοργάνωσε το ΤΕΕ με το Σύλλογο Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών με θέμα: «Σχεδιασμός Κτίριων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την ελληνική πραγματικότητα», παρουσιάστηκαν διάφορα παραδείγματα σχεδιασμού κτιρίων ΚΣΜΚΕ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική Σίτα

 Πηγή: b2green.gr

Επισκέψεις: 142

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει