13 Απριλίου 2024

29 επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στο πρόγραμμα: “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”.

Δημοσιεύθηκε, στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, η 11η τροποποίηση της απόφασης ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, σχετικά με την ένταξη επιπλέον 29 επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 4.022.436,55 ευρώ. Με την τροποποίηση της απόφασης, τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα 355.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 54.616.880,04 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επισκέψεις: 417

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει