24 Ιουνίου 2024

“Ερωτηματικά για τις ρυθμίσεις των Επιταγών και Αξιογράφων”, γράφει ο Ν. Τρίαντος.

Στην ΠΝΠ της 30-3-2020 και στο ΦΕΚ που την κυρώνει, αναφέρεται ότι οι επιταγές που έχουν εκδοθεί από πληττόμενες επιχειρήσεις μεταξύ 31/3 και 30/5 , αναστέλλονται (λήξη, εμφάνιση και πληρωμή) για 75 μέρες από την έκδοσή τους.

Ως εδώ καλά.

Το ερώτημά μου αφορά σε ένα σενάριο που είναι πολύ πιθανό να συμβεί (έχει συμβεί) : πληττόμενη επιχείρηση Α (σύμφωνα με τους ΚΑΔ) έχει εκδώσει επιταγή/ές σε άλλη πληττόμενη σύμφωνα με τους ΚΑΔ, επιχείρηση Β. Η Β επιχείρηση, όμως, δεν έχει εκδώσει σε αυτό το διάστημα επιταγή προς τρίτο, οπότε δεν έχει τα ευεργετήματα της ΠΝΠ.

Ενώ, λοιπόν, η επιχείρηση Α και η Β έχουν εξίσου την ανάγκη των ευεργετημάτων του νόμου, η Β όχι μόνο δεν ανακουφίζεται από την εφαρμογή του αλλά επιβαρύνεται από την ακούσια εκ των πραγμάτων δανειοδότηση για 75 ημέρες της επιχείρησης Α.

Η επιχείρηση Β ευρισκόμενη σε αδυναμία, τελικά συμπιέζεται από την εφαρμογή της ρύθμισης (που για αυτήν είναι πλήρης απορρύθμιση) χωρίς να μπορεί μεταφέρει την άσκηση πίεσης σε τρίτο (π.χ. στην τράπεζα) και συνθλίβεται.
Αν δεν έχω καταλάβει κάτι, παρακαλώ διαφωτίστε με.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απόφαση έχει αγνοήσει σημαντικές παραμέτρους που βλάπτουν τη γενικότητα (όπως έλεγε και ο μαθηματικός μου) και το λάθος είναι σοβαρό.

Θεωρώ ότι οι ανακεφαλαιωμένες τράπεζες (που επιβάλλουν μονομερώς σωρεία αυθαίρετων χρεώσεων, που βάζουν τους υπαλλήλους τους να πουλάνε ασφάλειες, που κάνουν επαγγελματική πειρατεία προτείνοντας συμβούλους μηχανικούς για το «εξοικονομώ» έχοντας τα στοιχεία των δικαιούχων, κ.λπ.) πρέπει να υποχρεωθούν δια νόμου, να εξοφλούν τις επιταγές στον κομιστή (επιχειρ Β) για λογαριασμό του εκδότη (επιχειρ Α) χωρίς επιβάρυνση στον τελευταίο.

Εξάλλου, κάθε φορά που παρέχει μπλοκ επιταγών, δε δεσμεύει τον εκδότη ούτε για το πότε θα είναι η ημερομηνία έκδοσης του κάθε φύλλου ούτε για το ποσό που θα αναγράφει. Συνεπώς κατά μία έννοια εγγυάται για λογαριασμό του.

*Ο Νίκος Τριάντος είναι πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ και μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Το σχόλιο δημοσιεύθηκε στον προσωπικό του λογαριασμού στο Facebook.

Επισκέψεις: 333

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει