14 Ιουνίου 2024

Προσωρινό ανάδοχο επέλεξε το ΥΠΕΝ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο ΑΠΕ.

Το ΥΠΕΝ ενέκρινε την εισήγηση για την ανάθεση στην ένωση οικονομικών φορέων «Τσακίρης Στυλιανός, Γιαννακού Αθηνά, ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Δ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και Συνεργάτες Ο.Ε., Μωυσιάδη Θεοδούλη, Μουτσιάκης Ευθύμιος» μελέτης με τίτλο «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Η απόφαση αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

Πηγή: energypress.gr

Επισκέψεις: 173

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει