28 Μαΐου 2024

Ανοιχτή επιστολή ”Συμμαχίας”: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση των μηχανικών λόγω εργασίας.

Η Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ με ανοιχτή επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τις αρμόδιες Αρχές ζητάει την έκδοση Υπουργικής Απόφασης ή Επίσημου Εγγράφου με διευκρινήσεις για τη μετακίνηση των μηχανικών στο πλαίσιο της εργασίας τους. Ακολουθεί η επιστολή:

  1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4682 (ΦΕΚ Α’ 76/03/04/2020) Κύρωση : α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορονοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις.
  2. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α’ 68/2020) Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
  3. Υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων υπουργών «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19″» (Β’ 1040) και όπως παρατάθηκε η ισχύς της με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 20797/26.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1040)» (Β’ 1168).
  4. Αριθμ. 23095 (ΦΕΚ Β’ 1179/06.04.2020) Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  5. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009 (ΦΕΚ Β’ 944/20.03.20) Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00.

 Με τη δημοσίευση και την έναρξη ισχύος των αποφάσεων της επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφέρθηκαν ορισμένα προβλήματα από συναδέλφους μηχανικούς σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν περιπτώσεις όπου σε συναδέλφους μηχανικούς επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ κατά τη μετακίνησή τους σε οικοδομοτεχνικά έργα, στα οποία η παρουσία τους ήταν απαραίτητη για την επίβλεψη των εργασιών. Η επιβολή των προστίμων αιτιολογήθηκε με την απόσταση του έργου από την έδρα του/της μηχανικού εντός της ίδιας περιφέρειας ή/και σε άλλη περιφέρεια.

Επίσης, αναφέρθηκαν περιπτώσεις οικοδομοτεχνικών έργων σε εξέλιξη στα νησιά της χώρας όπου λόγω της απαγόρευσης μετακίνησης σε μη μόνιμους κατοίκους δεν κατέστη εφικτή η πρόσβαση σε αυτά μηχανικών επίβλεψης, τεχνικών ασφαλείας, συντονιστών ασφαλείας, ιατρών εργασίας κ.λπ. με αποτέλεσμα να υπάρχουν εργοτάξια που λειτουργούν με πολλά άτομα που εργάζονται εν μέσω πανδημίας χωρίς καν την υποστήριξη των επιστημόνων που αφορά στην ασφάλεια του προσωπικού.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου προσπαθούμε να εργαζόμαστε από το σπίτι, όταν αυτό είναι εφικτό, από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας στη χώρα, συμβάλλοντας στον αγώνα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις όπου η/ο μηχανικός είναι απαραίτητο να μεταβεί στο πεδίο είτε για την διενέργεια αυτοψίας με σκοπό την εκπόνηση μελετών, εκτιμήσεων, ελέγχων δόμησης, αποτύπωσης κτιρίων κλπ. είτε για την επίβλεψη οικοδομοτεχνικών εργασιών είτε για την ολοκλήρωση προγραμματισμένων επισκέψεων τεχνικού ασφαλείας σε εργοτάξια και εργοστάσια που σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και τη μείωση του επαγγελματικού κινδύνου.

Το πεδίο εργασίας των μηχανικών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κ.λπ.) μπορεί να βρίσκεται αρκετά μακριά από την έδρα του/της ακόμα και σε άλλη περιφέρεια ή σε κάποιο νησί.

Σχετικό ερώτημα τέθηκε και στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας από δημοσιογράφο κατά την καθιερωμένη καθημερινή ενημέρωση προς τους πολίτες αλλά απάντηση δεν δόθηκε. Επίσης, υπάρχει αναφορά για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την μετακίνηση των μηχανικών στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου κορωνοϊού (Δελτίο Τύπου ΤΕΕ 2/4/2020).

Παρακαλούμε να ενημερώσετε με έγγραφό σας ή/και την έκδοση υπουργικής απόφασης τις/τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ που εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενες/οι ή υπάλληλοι εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις μετακινήσεις που επιτρέπονται στα πλαίσια της εργασίας  μηχανικού αλλά και των συνεργατών που απασχολούνται σε ένα τεχνικό έργο και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να φέρει προκειμένου να αποφύγει παράλογα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των υπουργικών αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές επιβολής κυρώσεων.

Παρακαλούμε για την απάντησή/διευκρινήσεις σας στα παρακάτω προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι σχετικές αμφιβολίες και να αποφεύγονται φαινόμενα αυθαίρετης ή/και γραφειοκρατικής ερμηνείας των διατάξεων ή αντιπαράθεσης μεταξύ εργαζόμενων μηχανικών και αστυνομικών:

  1. Η βεβαίωση μετακίνησης τύπου Α, η οποία υπογράφεται από τον φορέα εργασίας του/της μηχανικού δηλαδή την εταιρεία/εργοδότη του μηχανικού εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή από τον ίδιο τον μηχανικό, εάν είναι αυτοαπασχολούμενος/η, καλύπτει όχι μόνο για την μετακίνησή από και προς την έδρα της/του, αλλά και για οποιαδήποτε μετακίνησή εντός της περιφέρειας της έδρας.
  2. Το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιήσει (και τον ακριβή τρόπο συμπλήρωσής του) στην περίπτωση που ο/η μηχανικός πρέπει να μεταβεί για εργασία σε άλλη περιφέρεια από αυτή της έδρας.
  3. Εισαγωγή πρόβλεψης για τα εργοτάξια που βρίσκονται σε λειτουργία στα νησιά αυτήν τη στιγμή και οι μηχανικοί επίβλεψης ή τεχνικοί ασφαλείας κ.λπ. έχουν έδρα στην ηπειρωτική χώρα με αποτέλεσμα αυτά να λειτουργούν χωρίς το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό.
  4. Διευκρίνιση σχετικά με τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για μια ατομική επιχείρηση ή έναν αυτοαπασχολούμενο:

Κάποιοι/ες μηχανικοί εργάζονται και το Σάββατο χωρίς αυτό να απαγορεύεται. Θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους το Σάββατο; Επίσης, κάποια εργοτάξια λειτουργούν την Κυριακή.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι οι εργάσιμες ημέρες και ώρες ορίζονται από την κάθε εταιρεία/αυτοαπασχολούμενο/η χωρίς να μπορεί να αμφισβητηθεί το περιεχόμενο της βεβαίωσης από τα όργανα επιβολής κυρώσεων.

  1. Τέλος, στα περισσότερα τεχνικά έργα, εργοδότης είναι ο ιδιώτης κύριος του έργου δηλαδή ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου ή κτιρίου.

Σε αυτήν την περίπτωση, ποιος υπογράφει τη βεβαίωση μετακίνησης των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στο έργο;

Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση των ερωτημάτων μας με ταυτόχρονη κοινοποίηση τους στην Ελληνική Αστυνομία, τις κατά τόπους Δημοτικές Αστυνομικές Αρχές, το Λιμενικό Σώμα και οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα για την εφαρμογή των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα επιβολής κυρώσεων σε εργαζόμενους/ες συναδέλφους που υποχρεωτικά συνεχίζουν να εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους για να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους και να επιβιώσουν.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ

ΡΠΜ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Επισκέψεις: 417

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει