14 Απριλίου 2024

ΕΕΤΕΜ: Παράταση των προθεσμιών χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων.

Η παράταση των προθεσμιών χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα στις περιοχές Αχαΐας-Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας από το έτος 2006 έως 2018, Λευκάδος και Κεφαλονία, ήταν το θέμα επιστολης της ΕΕΤΕΜ προς τον Υπουργό  Υποδομών & Μεταφορών, Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή.

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι πολίτες που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, πυρκαγιές και τις κατολισθήσεις  στις περιοχές Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας από το έτος 2006 έως 2018, χωρίς να έχουν την κύρια ευθύνη και λόγω των μεγάλων προβλημάτων που προέκυψαν στην λειτουργία των τεχνικών γραφείων ένεκεν τις οικονομικής κρίσης, έχουν απωλέσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες για υποβολή των αναγκαίων πιστοποιητικών για την έκδοση αδειών και αντίστοιχων δόσεων (επισκευών, ανακατασκευών ). Υπήρξαν προβλήματα και στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, πού έχασαν τις αντίστοιχες προθεσμίες, λόγω της αλλαγής των διοικήσεων, όπως π.χ. στον Δήμο Πατρέων, του οποίου πολλά διατηρητέα κτίρια του, έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τον σεισμό του 2008.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι δημόσιοι φορείς να απωλέσουν τις προθεσμίες για την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων τους.

Η ασφυκτική οικονομική δυσπραγία και οι υποχρεώσεις (απαιτήσεων λειτουργία) των τεχνικών γραφείων των μηχανικών, που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο τους άφησαν τους πολίτες στην <τύχη> τους.

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος αν και δόθηκε ετήσια (1 έτος) παράταση με νομοθετική ρύθμιση του Ν. 4585/2018,  που αφορά μόνο άδειες επισκευής που είχαν εκδοθεί μέχρι της 02-03-2011, σχετικά με την ανωτέρω ρύθμιση και δεν γίνεται αναφορά για τις περιπτώσεις, επισκευής, ανακατασκευής, αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης κτιρίων, για τις οποίες οι καταληκτικές ημερομηνίες  έχουν θεσμοθετηθεί με την παραπάνω σχετική απόφαση και μέχρι σήμερα δεν έχουν παραταθεί.

Τονίζουμε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση εκδόσεως πορισμάτων τριμελών επιτροπών από ΔΑΕΦΚ και άλλων υπηρεσιών, όπως δασαρχεία, πολεοδομίες & κτηματολογικά γραφεία των παραπάνω περιοχών της Δυτικής Ελλάδας, τα οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα πέρα του ενός (1) έτους δεν λειτουργούσαν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χορηγήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες.

Κύριε Υπουργέ

Θα πρέπει άμεσα να προβείτε στην έκδοση αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις: ΔΑΕΦΚ/οικ. 3017/Π.Ε./Α321, Αθήνα: 04-02-2017,  ΔΑΕΦΚ/οικ. 182/Α321, Αθήνα: 18-01-2017.- & ΔΑΕΦΚ/οικ. 5028/Π.Ε./Α321, Αθήνα:22-02-2018, με τις οποίες θα παρατείνονται για τουλάχιστον ένα έτος, ήτοι έως 31-12-2021 για όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται  στην παραπάνω απόφαση, ειδικά για την Επισκευή Κτιρίων, ως την καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2019 για την υποβολή αίτησης για συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής, με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για άδεια επισκευής βάσει όσων ορίζονται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Για αιτήσεις κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών για χορήγηση Β΄ Δόσης στεγαστικής συνδρομής και Βεβαίωσης Περαίωσης εργασιών υποβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας επισκευής.

Μέσο Πανδημίας για τον κορωνοϊού COVID-19, η Κυβέρνηση προχώρησε στην παρακάτω παράταση:ΦΕΚ 75 Α 30/3/2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Θ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο, Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων. Για τις άδειες (Επισκευών – Ανακατασκευών) Σεισμοπλήκτων-Πυρόπληκτων κατοικιών, δεν έχει κάνει καμιά ρύθμιση.

Κύριε Υπουργέ

Σας καλούμε Άμεσα, όπως προβείτε στην νομοθετική ρύθμιση (πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) για όλες τις εκκρεμείς  υποθέσεις που αφορούν τα Σεισμόπληκτα-Πυρόπληκτα κτίρια των παραπάνω περιοχών, με παράταση όλων των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων έως 31-12-2021 για όλες τις περιπτώσεις”.

Επισκέψεις: 150

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει