14 Ιουνίου 2024

Καταγραφή Προβλημάτων – Προτάσεις Περαιτέρω Δράσεων Μέσω Παρατηρητηρίου ΔΗΣΥΜ.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου της ΔΗΣΥΜ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγονται τα ερωτήματα-προβλήματα των συναδέλφων και θα παραθέτουμε σχετικές λύσεις, προς επίλυση των ζητημάτων από τις αρμόδιες Αρχές.

Για μεγάλο αριθμό συναδέλφων, είναι κρίσιμη η εξυπηρέτηση αιτημάτων τους από την Πολεοδομία, για την εύρυθμη λειτουργία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Δεδομένης της συγκυρίας, οι Πολεοδομίες υπολειτουργούν σημαντικά. Ταυτόχρονα, όμως, συνάδελφοι προσπαθούν με σημαντική δυσχέρεια να περαιώσουν επαγγελματικές υποχρεώσεις πάσης φύσεως, που, για την ολοκλήρωσή τους απαιτείται πλήθος εγγράφων από τις Πολεοδομίες.

Οι Δήμοι είναι απαραίτητο να μεταφέρουν άμεσα κονδύλια από τον προϋπολογισμό τους που θα κατευθυνθούν στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των μηχανικών. Πρωταρχικό αίτημα αποτελεί η άμεση ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αποστολή, όσο το δυνατόν περισσότερων εγγράφων που διακινούνταν μέχρι σήμερα, υποχρεωτικά με τη φυσική παρουσία του μηχανικού. Η χορήγηση σχεδίων οικοδομικών αδειών, όρων δόμησης, αντίγραφων και βεβαιώσεων πάσης φύσεως και ένας μεγάλος αριθμός διαφόρων εγγράφων πρέπει να εξυπηρετούνται πλέον ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, και πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε βασικό να υπάρξει μία ενιαία καταγραφή, που θα συνοψίζει ποιες Πολεοδομίες και ποια τμήματά τους λειτουργούν, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με τους υπαλλήλους (mail και τηλέφωνο επικοινωνίας). Είναι βασικό να υπάρξει μια διεύθυνση mail του τμήματος Πρωτοκόλλου, για την αποστολή αιτήσεων, όπου κάθε συνάδελφος θα μπορεί να στέλνει το αίτημα του ηλεκτρονικά και να λαμβάνει απάντηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Πολεοδομίας για κάθε αίτημα θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωσή του, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στους συναδέλφους τις απαντήσεις και τα αρχεία που αναγράφονται στις αιτήσεις.

Στο πλαίσιο υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, για τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας σε υπηρεσίες, προτείνεται η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των απαιτούμενων φορολογικών για την έκδοση οικοδομικής άδειας, στις αντίστοιχες υπηρεσίες, πληρωμής με ebanking και ηλεκτρονικής αποστολής του απαιτούμενου αποδεικτικού στους μηχανικούς. Πιο συγκεκριμένα, τα αντίστοιχα τμήματα στις ΔΟΥ (για την έκδοση και την πληρωμή του παράβολου για τις εισφορές για την έκδοση οικοδομικής άδειας) και ΙΚΑ (έκδοση ΑΜΟΕ οικοδομοτεχνικού έργου και πληρωμή σημειώματος κατάθεσης εισφορών) θα πρέπει να αναρτήσουν ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας και να διεκπεραιώνουν τα αντίστοιχα αιτήματα.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η παράταση στις προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων για το μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο κατά 3 μήνες, καθώς και η δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης υποθέσεων, που σχετίζονται με τα οικοδομικά έργα, στο ΙΚΑ (δήλωση μεταβολών, δήλωση αποπεράτωσης έργου κ.ά.)

Τέλος επισημαίνουμε προς την πολιτεία δύο θέματα που αφορούν εταιρικά σχήματα μηχανικών και πρέπει να επιλυθούν.

Πολλοί μηχανικοί που συμμετέχουν σε διάφορα εταιρικά σχήματα (Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.α.) και δεν έχουν ενεργούς τους προσωπικούς ΚΑΔ, παρά μόνο τους ΚΑΔ της επιχείρησης, δεν εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας.

Επίσης, εταιρίες μηχανικών (π.χ. μελετητικές) που έχουν ΚΑΔ που εντάσσεται σε καθεστώς προστασίας αντιστοιχεί επιδότηση μόνο 800 Ευρώ, ενώ στελεχώνονται αποδεδειγμένα από περισσότερους μηχανικούς οι οποίοι έχουν ανενεργούς προσωπικούς ΚΑΔ λόγω της ένταξης τους στο εταιρικό σχήμα.

https://dhsym.gr/deltia/katagrafi-provlimaton-protaseis-peraitero-draseon-meso-paratiritirioy-disym/?fbclid=IwAR3A244wsY57zOMXyI25sneH87xeB-E-DP3LqoBk2cEoZAJpcp-7EWrx0_A

Επισκέψεις: 524

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει