14 Ιουνίου 2024

ΟΕΕ: Προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων εφαρμογής των μέτρων στήριξης.

Πακέτο προτάσεων για την ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και των προβλημάτων, που έχουν προκληθεί σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, κατέθεσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με επιστολή του προς το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης. 

Στην επιστολή, το ΟΕΕ συγχαίρει την Κυβέρνηση, η οποία αποδέχθηκε τις προτάσεις των ειδικών επιστημόνων και έλαβε χωρίς καθυστέρηση δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των κρουσμάτων από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Σε ό,τι αφορά, όμως, τα νέα μέτρα, διαπιστώνει ότι έχουν προκληθεί προβλήματα από τις διάσπαρτες και ασαφείς – σε πολλές περιπτώσεις – οδηγίες, τις δυσλειτουργίες και την αδυναμία των ηλεκτρονικών συστημάτων (ΕΡΓΑΝΗ) να ανταποκριθούν τεχνικά στις απαιτήσεις αυτών, αποτελώντας έτσι ανασταλτικούς παράγοντες στις θετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.

Για το σκοπό αυτό, το ΟΕΕ, ως ο φορέας των χιλιάδων οικονομολόγων και λογιστών – φοροτεχνικών, του κλάδου ο οποίος βρίσκεται στη πρώτη γραμμή για την υλοποίηση και επιτυχία των οικονομικών μέτρων, καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις:

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Ένταξη, ως δικαιούχων, στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης και όλων των λογιστών – φοροτεχνικών, που ασκούν το επάγγελμα μέσω της συμμετοχής τους σε νομικό πρόσωπο παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.

2. Υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής οι οποίες δεν έθεσαν σε αναστολή τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων τους όλες την ίδια ημέρα. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις πληττόμενων επιχειρήσεων οι οποίες έθεσαν σε αναστολή τις συμβάσεις των εργαζομένων τους αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής ΠΝΠ ως είχαν δικαίωμα και πριν την έναρξη λειτουργίας τις σχετικής εφαρμογής ενώ οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν αργότερα εφόσον δεν είχαν δοθεί οδηγίες. Αποτέλεσμα των παραπάνω να μην συμπίπτει η ημερομηνία υποβολής δήλωσης του εργοδότη με την πραγματική ημερομηνία αναστολής του εργαζόμενου. 

Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων προτείνονται δυο εναλλακτικές:

Εναλλακτική α: 
Στο Έντυπο “Δήλωση Αναστολής Δραστηριότητας Εργοδοτών”, στο πεδίο που αναφέρονται οι απασχολούμενοι προς αναστολή να προστεθεί πεδίο που θα αφορά την πραγματική ημερομηνία έναρξης αναστολής του κάθε εργαζόμενου.

Εναλλακτική β: 
Σε εγκύκλιο του e-EΦΚΑ που θα αναφέρεται στην υποβολή της ΑΠΔ να προβλεφθεί η προσθήκη πεδίου πραγματικής ημερομηνίας έναρξης αναστολής των εργαζομένων. Ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων θα πρέπει να προκύπτει από την δήλωση του εργοδότη στην ΑΠΔ. 

3. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, που επιτρέπεται με βάση την 12998/232/23-3-20 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1078 Β’), η κάλυψη αναγκών με παροχή πρόσκαιρης τηλεργασίας, να αυξηθεί το ποσοστό επί των αναστελλόμενων εργαζόμενων και αν όχι να διορθωθεί έτσι ώστε να προκύπτει ακέραιος αριθμός (π.χ.: Ποιο είναι το 10% του 5;).

4. Να μεταφερθούν οι καταληκτικές προθεσμίες που προβλέπονται στην εγκύκλιο 14676/253/7-4-2020 του Υπουργείου Εργασίας και συμπίπτουν με τις επίσημες αργίες, (Μ. Παρασκευή, Μ. Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και Δεύτερη ημέρα του Πάσχα). 

Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Οικονομική Ενίσχυση των επιχειρήσεων με την μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής: 

α. Να παραταθεί η υποχρέωση συμπλήρωσης των απαιτούμενων δεδομένων στην πλατφόρμα για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020 έως τέλος του αντίστοιχου επόμενου μήνα για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, καθώς και ως το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα έκδοσης τιμολογίου πώλησης/παροχής υπηρεσίας έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.

β. Να καθορισθεί η περίοδος που θα πρέπει η επιχείρηση να διατηρήσει το υφιστάμενο προσωπικό. 

γ. Να διευκρινιστεί περεταίρω των όσων προβλέπει η ΚΥΑ Α.1076/2-4-2020 ποια είναι τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση ως προβληματική και ποια θα είναι τα κριτήρια που θα την κατατάσσουν στις προβληματικές βάσει των νέων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί. 

δ. Να διευκρινιστεί αν μια επιχείρηση που κάνει την αίτηση και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχει προσωπικό αν μπορεί να υπαχθεί. Σε περίπτωση που η πρόσληψη γίνει εκείνη τη στιγμή να μπορεί να υπαχθεί. Ένα τεράστιο πρόβλημα διατήρησης προσωπικού αφορά στις εποχικές (τουριστικές) επιχειρήσεις που την χειμερινή περίοδο μένουν χωρίς προσωπικό, όπως επίσης και στις επιχειρήσεις συγκεκριμένου χρόνου λειτουργίας (σχολεία – φροντιστήρια), που την καλοκαιρινή περίοδο διακόπτουν την λειτουργία τους και σταματούν το προσωπικό τους.  

2. Να παραταθεί η υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ του μηνός Μαρτίου για διπλογραφικά βιβλία και Α’ τριμήνου για απλογραφικά βιβλία δεδομένου ότι:
α. Τα λογιστικά – φορολογικά γραφεία λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό.  
β. Λειτουργούν με κλειστές τις πόρτες προς τους πελάτες και η επικοινωνία γίνεται με e-mail και τηλεφωνικά.  
γ. Οι επιχειρήσεις, που ανεστάλη η λειτουργία τους, είναι πρακτικά δύσκολο να συγκεντρώσουν τα παραστατικά για τον υπολογισμό του ΦΠΑ.

3. Κατά τη διαδικασία ένταξης, από το μήνα Μάιο, των οικονομολόγων και των λογιστών στην ειδική αποζημίωση των 800,00€, θα πρέπει να αρθεί η προϋπόθεση σε σχέση με το προσωπικό 1 – 5 εργαζόμενους, στην περίπτωση εταιρείας, και να προβλεφθεί η χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης σε περισσότερους, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης, με ανώτατο αριθμό δικαιούχων τους 15. 

4. Να κωδικοποιηθούν σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και οι αποφάσεις, μαζί με τις διευκρινίσεις και τις απαντήσεις στα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με αυτές, χωρίς να απαιτείται υπερβάλλουσα απασχόληση εκ μέρους των λογιστών, η οποία στερεί χρόνο από πιο παραγωγικές εργασίες. 

5. Να δοθεί η δυνατότητα μεταβολής – αλλαγής του κυρίου ΚΑΔ, στις περιπτώσεις λαθεμένης δήλωσης αυτού και η οποία προκύπτει από στοιχεία που η φορολογική διοίκηση έχει στην διάθεσή της (Ε3 όπου αναγράφεται ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα και καταστατικό, σε περίπτωση εταιρείας όπου αναγράφεται ο σκοπός και με βάση αυτόν προκύπτει ο ενδεικνυόμενος ΚΑΔ), με παράλληλη αυτόματη διόρθωση της περίπτωσης (αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής ή πληττόμενη) στην οποία η επιχείρηση εντάσσεται υπό το νέο ΚΑΔ και εμφανίζεται στα πληροφοριακά συστήματα όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών.

6. Λόγω του ότι σήμερα, 10 Απριλίου, είναι τραπεζική αργία (Πάσχα των καθολικών), όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες πρέπει να μεταφερθούν για την Τρίτη, 14 Απριλίου και να μην θεωρηθούν εκπρόθεσμες οι σχετικές με αυτές πληρωμές (ΕΦΚΑ κ.λπ.).

Επισκέψεις: 174

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει