30 Μαΐου 2024

Προσλήψεις 8 ατόμων στην Π. Ιονίων Νήσων.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά
κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας και συγκεκριμένα:

1. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
2. Δυο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Εποπτών/τριών Δημόσιας Υγείας
3. Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ( Κοινωνικοί Λειτουργοί)
4. Δυο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών/τριών Δημόσιας Υγείας
5. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : tm_prosopikou@pin.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισκέψεις: 617

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει