30 Μαΐου 2024

ΕΣΠΑ: Εντάχθηκαν 324 επενδυτικά σχέδια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, η τρίτη τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σχετικά με την ένταξη επιπλέον 324 επενδυτικών σχεδίων, προϋπολογισμού 49.414.307,22 ευρώ.  

Με την τροποποίηση της απόφασης, τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα 400 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 61.780.770,83 ευρώ. 

Επίσης, δημοσιεύθηκε η 10η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Επιχειρούμε έξω – Υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό” του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον 74 επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.995.288,50 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 40.965.368,59 ευρώ. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επισκέψεις: 16

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει