14 Ιουλίου 2024

Απάντηση Χατζηδάκη στο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για την στήριξη του τεχνικού κόσμου.

Απάντηση έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, στην επιστολή του παραρτήματος Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ και την πρόταση Μέτρων προστασίας και στήριξης του τεχνικού κλάδου.

Η απάντηση του υπουργού:

“Σε συνέχεια του από 27.03.2020 αιτήματος σας σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα την διευκόλυνση των πολιτών και των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου στην υφιστάμενη συγκυρία, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη προβεί:

1. Στην εισαγωγή στο πεντηκοστό τέταρτο άρθρο της από 30 Μαρτίου 2020 εκδοθείσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 75) διάταξη που αφορά παρατάσεις καταληκτικών ημερομηνιών ή αναστολές
προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων.

2. Στην έκδοση του από 17η Μαρτίου 2020 Δελτίου Τύπου αναφορικά με την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων και Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής σύμφωνα με το οποίο για τη διευκόλυνση της εξέτασης των θεμάτων από τα Κεντρικά Συμβούλια, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και οι συναλλαγές με τις γραμματείες των ανωτέρω συμβουλίων να πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου (email: gramchora@ypen.gr), ταχυδρομικώς (Διεύθυνση : Αμαλιάδος 17, τκ 11523) και μέσω τηλεφώνου (2106475101, 2106475102, 2106475103), προς αποφυγή της μετάβασης στους χώρους της γραμματείας. Για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊο, δεν θα υπάρχει καμία επίπτωση στην εξέλιξη
των υποθέσεών των πολιτών στα ανωτέρω συμβούλια, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Σε ενέργειες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και των Συμβουλίων Αρχιτεκτονική. Ομοίως με τα Κεντρικά Συμβούλια προωθείται και στα Συμβούλια που έχουν συγκροτηθεί ανά περιφερειακή ενότητα η χρήση του εργαλείου της τηλεδιάσκεψης, ούτως ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των υποθέσεων, αλλά και να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας τόσο των μελών όσο και των αιτούντων.
Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχεδιάζει την δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος μέσω του οποίου θα κατατίθενται ηλεκτρονικά αιτήματα προς τα Σ.Α. και ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α και Β, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάθεση των αιτημάτων χωρίς την απαίτηση δια ζώσης παρουσίας.

4. Στην παροχή διευκρινίσεων προς τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) σχετικά με την υποβολή των απαιτούμενων αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων κατά την υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας αναθεώρησης ενόψει της υφιστάμενης έκτακτης κατάστασης. Ειδικότερα προτάθηκε προς τις Υπηρεσίες Δόμησης σε περίπτωση που κατά την υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας αναθεώρησης δεν είναι δυνατή η υποβολή ορισμένων εκ των αποδεικτικών κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου, για λόγους που ανάγονται στην μη ύπαρξη δυνατότητας ηλεκτρονικής καταβολής τους και το συνολικό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρώ να δίδεται η δυνατότητα υποβολής αντί του αποδεικτικού καταβολής σχετικής Υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα που θα βεβαιώνει την αδυναμία αυτή και τη δέσμευση του περί καταβολής και προσκόμισης του σχετικού αποδεικτικού εντός τριμήνου.

Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε προς της Υ.ΔΟΜ. η αναγκαιότητα να εξυπηρετούν το κοινό που αιτείται την χορήγηση βεβαίωσης χρήσεων γης και λοιπών στοιχείων (σχεδίων και
λοιπών φωτοαντιγράφων) ηλεκτρονικά με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου, άλλως να γίνεται χρήση της δυνατότητας ταχυδρομικής αποστολής.Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των προτάσεων σας που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται υπό επεξεργασία και συνεχώς προωθούνται νέες ενέργειες από μέρους μας με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματικοί φορείς του τεχνικού κόσμου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία”.

Επισκέψεις: 223

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει