29 Φεβρουαρίου 2024

Κτηματολόγιο: Μέχρι την 27η Απριλίου κατόπιν ραντεβού θα γίνονται αιτήσεις για το σύστημα τήρησης ενεχύρων κάθε Πέμπτη.

Κατόπιν της υπ΄ αρ. Δ1Α/ΓΠ.Οικ.24404/11.04.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1302) ενημερώνουμε το συναλλακτικό κοινό ότι τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ν. 4512/2018 που υπάγονται διοικητικά στο ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» θα δέχονται κατά την περίοδο από 11/4 έως 27/4/2020 αιτήσεις για το σύστημα τήρησης ενεχύρων (ν.2844/2000, Α΄220) κατόπιν ραντεβού κάθε Πέμπτη.

Για τον προγραμματισμό των ραντεβού παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε στις κάτωθι τηλεφωνικές γραμμές:

– Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας (τηλ.: 24610-34906)
– Υποκατάστημα Βέροιας (τηλ.: 23310-27443)
– Υποκατάστημα Πολύγυρου (τηλ.:23710-22488)
– Υποκατάστημα Καρδίτσας (τηλ.:24410-25490)
– Υποκατάστημα Λευκάδας (τηλ.:26450-22603)
– Υποκατάστημα Πρέβεζας (τηλ.: 26820-22784)

Εναλλακτικά, αιτήματα ραντεβού μπορούν να υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά για τα ανωτέρω περιφερειακά καταστήματα μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ» υπό το σύνδεσμο «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ».

Επισκέψεις: 236

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει