26 Μαΐου 2024

Οι ομάδες εργασίας για την αναθεώρηση υφιστάμενων και την έκδοση νέων ΤΟΤΕΕ.

Στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ ΥΠΕΝ και ΤΕΕ και αφορά στην εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων η αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ 20701-1, 20701-2 και 20701-4 και η έκδοση νέων που θα αφορούν σε ΑΠΕ, Βιοκλιματικά, Φωτοτεχνία, Θέρμανση & Κλιματισμός, Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων.

Δείτε παρακάτω όλες τις σχετικές ομάδες εργασίας που όρισε το ΤΕΕ κατά την τελευταία τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (30/03), για τις αναθεωρήσεις και τις νέες εκδόσεις των ΤΟΤΕΕ:

Υποομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση των ΤΟΤΕΕ “20701-1”, “20701-2”, “20701-4”

Η Υποομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τους κ.κ.

 • Κωνσταντίνο Λάσκο Π.Μ., συντονιστή της ομάδας εργασίας
 • Δημήτριο Μαντά Μ.Μ., MSc
 • Δημήτριο Αραβαντινό Δρ. Π.Μ., καθηγητή ΑΠΘ
 • Αικατερίνη Τσικαλουδάκη Δρ. Π.Μ., αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Θεόδωρο Θεοδοσίου Δρ.Π.Μ., αναπληρωτή καθηγητή ΑΠΘ
 • Βασίλειο Σερμπετζόγλου Μ.Μ.
 • Ηλία Καμπουρλίδη Η.Μ
 • Άλκη Τριανταφυλλόπουλο Μ.Μ.
 • Σωτήρη Κατσιμίχα Δρ. Μ.Μ.

Υποομάδα εργασίας για την αναθεώρηση της ΤΟΤΕΕ “Διαστασιολόγησης συστημάτων θέρμανσης-κλιματισμού”

Η Υποομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τους κ.κ.

 • Δημήτριο Μαντά Μ.Μ., MSc, συντονιστή της ΟΕ
 • Βασίλειο Σερμπερτζόγλου Μ.Μ.
 • Αθηνά Γαγλία Δρ. Μ.Μ.
 • Απόστολο Μιχόπουλο Δρ. Μ.Μ.
 • Γεώργιο Μαρκογιαννάκη Μ.Μ., MSc
 • Ιωάννη Τζουράλα Μ.Μ.
 • Δημήτριο Διονυσιώτη Μ.Μ.
 • Σταύρο Λιβαδά Η.Μ.Μ.
 • Νικόλαο Μέρη Μ.Μ.
 • Άλκη Τριανταφυλλόπουλο Μ.Μ.
 • Σωτήρη Κατσιμίχα Μ.Μ.

Υποομάδα Εργασίας για την έκδοση της ΤΟΤΕΕ “ΑΠΕ”

Η Υποομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τους κ.κ.

 • Αθηνά Γαγλία Δρ. Μ.Μ., συντονίστρια της ΟΕ
 • Κοσμά Καββαδία Δρ. Μ.Μ., επίκουρο καθηγητή Π.Δ.Α.
 • Μιχαήλ Βραχόπουλο Δρ. Μ.Μ., καθηγητή Ε.Κ.Π.Α.
 • Αθανάσιο Αργυρίου δρ Φυσικό, καθηγητή Παν. Πατρών
 • Φώτιο Γάκη Η.Μ., Msc, MBA

Υποομάδα Ε ργασίας για την έκδοση της ΤΟΤΕΕ “Βιοκλιματικών”

Η Υποομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τους κ.κ.

 • Αγγελική Χατζηδημητρίου Δρ. Α.Μ., συντονίστρια της Ο.Ε.
 • Ελευθερία Αλεξανδρή Δρ. Π.Μ.
 • Στέφανο Παπαθανασόπουλο Α.Μ., MSc
 • Κωνσταντίνο Λάσκο Π.Μ.

Υποομάδα Εργασίας για την έκδοση της ΤΟΤΕΕ “Φωτοτεχνίας και φυσικού φωτισμού”

Η Υποομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τους κ.κ.

 • Φραγκίσκο Τοπαλή Δρ. Η.Μ., καθηγητή ΕΜΠ, συντονιστή της ΟΕ
 • Άρη Τσαγκρασούλη Δρ. Φυσικό, καθηγητή Παν.Θεσσαλίας
 • Λάμπρο Δούλο Δρ. Φυσικό
 • Παναγιώτη Κονταξή Δρ. Η.Μ.

Υποομάδα Εργασίας για την έκδοση της ΤΟΤΕΕ “Αξιολόγησης ενεργειακών επενδύσεων”

Η Υποομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τους κ.κ.

 • Κωνσταντίνο Λάσκο Π.Μ., συντονιστή της ΟΕ
 • Αλέξανδρο Φλάμο Δρ. Η.Μ., αναπλ. καθηγητή ΠΑΠΕΙ
 • Χρυσόστομο (Χάρη) Δούκα Δρ. Η.Μ. αναπλ. καθηγητή ΕΜΠ
 • Νικόλαο Μέρη Μ.Μ.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΤΕΕ, γενικός συντονιστής για όλες τις ΤΟΤΕΕ θα είναι ο Κωνσταντίνος Λάσκος ενώ ανάλογα με τις ανάγκες, μέλη από οποιαδήποτε υποομάδα δύναται να αξιοποιηθούν και στη σύνταξη άλλης ΤΟΤΕΕ. Ο χρόνος παράδοσης του έργου για όλες τις υποομάδες θα είναι το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών.

Επισκέψεις: 348

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει