14 Ιουλίου 2024

«Άλμα» 55% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιανουάριο.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία, για τον μήνα Ιανουάριο 2020, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας.

Ειδικότερα:

– Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.339 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 260,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.051,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 55,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 51,7% στην επιφάνεια και κατά 43,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

– Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθαν σε 1.328 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 256,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.038,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 51,4% στην επιφάνεια και κατά 43,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

– Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12,9 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιανουάριο 2020, είναι 1,2%.

– Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2019 έως τον Ιανουάριο 2020, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (ΙδιωτικήςΔημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 17.787 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.869,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 16.878,0 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2018 – Ιανουαρίου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 16,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,7% στην επιφάνεια και κατά 10,0% στον όγκο.

– Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2019 – Ιανουαρίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 17,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 12,7% στην επιφάνεια και κατά 12,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2018 – Ιανουαρίου 2019. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,9%.

Επισκέψεις: 211

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει