14 Απριλίου 2024

Υπεγράφη η ένταξη του Αχιλλείου στο ΕΣΠΑ.

Το Αχίλλειο, εμβληματικό έργο Πολιτισμού-Τουρισμού, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» .

Το έργο εντάχθηκε με απόφαση της Περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα ωστόσο αξίζει να σημειώσουμε ότι η χρηματοδότηση είχε εξασφαλιστεί από τον προηγούμενο Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτο.

Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του “Αχιλλείου” στην Κέρκυρα (Β’ Φάση)», με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 12.950.000 ευρώ.

Το έργο διαχωρίζεται σε δύο (2) φάσεις :
Η Α’ Φάση (υλοποιήθηκε την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013), περιλάμβανε μελέτη και εργασίες Αποκατάστασης του Θυρωρείου, μελέτη αποκατάστασης του Συγκροτήματος, εργασίες συντήρησης καθώς και Μουσειολογική – Μουσειογραφική μελέτη για την έκθεση
στο Ανάκτορο.

Η Β΄ Φάση που θα υλοποιηθεί στην παρούσα Προγραμματική περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του Ανακτόρου του Συγκροτήματος, εργασίες στον αύλειο χώρο, εργασίες αποκατάστασης στα κτίριο των Στρατώνων, του Θυρωρείου και του Βαρόνου, συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων,
δημιουργία μουσειακών κατασκευών, σχεδιασμό και παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών, εκθεσιακό φωτισμό, παραγωγή εποπτικού υλικού και εφαρμογή της Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής μελέτης της έκθεσης του Ανακτόρου καθώς και την αποκατάσταση και ανάδειξη της κλίμακας Heine.

Δικαιούχος (Κύριος του έργου) είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., ενώ την υλοποίηση των εργασιών που αφορούν στη συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων, τη δημιουργία μουσειακών κατασκευών, πολυμεσικών εφαρμογών, τον εκθεσιακό φωτισμό και την εφαρμογή της
μουσειολογικής/μουσειογραφικής μελέτης αναλαμβάνει ως συνδικαιούχος το Υπουργείο Πολιτισμού (Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων & Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονμιάς).

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 43 μήνες και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης αναφέρεται η 31/12/2023.

Η πράξη εντάσσονται στον Άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επισκέψεις: 272

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει