14 Ιουνίου 2024

Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη για ανάδοχο για την αποκατάσταση του κτιρίου Α. Γιαλλινά.

Δημοσιεύθηκε από‭ ‬τον‭ ‬Δήμο‭ ‬Κεντρικής‭ ‬Κέρκυρας‭ η διακήρυξη για ανάδοχο για‬ το κτίριο της πινακοθήκης Ά. Γιαλλινά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.621.279,48 ευρώ και περιλαμβάνει τόσο το οικοδομικό όσο και το ηλεκτρομηχανολογικό σκέλος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» στον άξονα προτεραιότητας, Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη, ταμείο ΕΤΠΑ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στα δύο χρόνια από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Περιλαμβάνει δε, το οικονομικό σκέλος του έργου με προϋπολογισμό 2.530.815,87 και το ηλεκτρομηχανολογικό με προϋπολογισμό 1.194.022,43.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων έχει οριστεί για την 4η Ιουνίου του τρέχοντος έτους ενώ οι σχετικές ηλεκτρονικές προσφορές ορίστηκε να αποσφραγιστούν στις 10 Ιουνίου. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας που αποτελεί και την προϊσταμένη οικονομική αρχή.

Επισκέψεις: 305

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει