20 Ιουνίου 2024

Προσλήψεις διευθυντικών στελεχών στη ΔΕΗ.

Η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Νοµικού Συµβούλου-Γενικού Διευθυντή Νοµικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, µε σκοπό την πρόσληψη στελέχους επιστηµονικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας κτηθείσας σε αναγνωρισµένους οργανισµούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Επιπλέον, προκηρύσσει  τη θέση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, µε σκοπό την πρόσληψη στελέχους επιστηµονικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας κτηθείσας σε αναγνωρισµένους οργανισµούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Επισκέψεις: 558

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει