14 Ιουνίου 2024

Πρόταση ΔΗΣΥΜ για στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το Τ.Ε.Ε. μέσω του σχεδιασμού ενός νέου προγράμματος Εξοικονομώ για νοσοκομεία.

Όλο αυτό το διάστημα της πρωτόγνωρης κατάστασης που ζούμε, στην πρώτη γραμμή του αγώνα βρίσκεται το υγειονομικό προσωπικό της χώρας και οι υποδομές υγείας. Σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια για την καθημερινή μάχη που δίνεται σε αυτόν τον ιδιότυπο πόλεμο.
Από πλευράς μας, μπορούμε να προσφέρουμε τις επιστημονικές μας γνώσεις, με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΕΣΥ, την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών και την εξοικονόμηση κρίσιμων πόρων.
Προτείνουμε, λοιπόν, το ΤΕΕ, ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, να αναλάβει πρωτοβουλία για να υποστηρίξει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τα νοσοκομεία. Οφείλουμε στοχευμένα να αναδείξουμε την ανάγκη παρέμβασης σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα και να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, αποδεικνύοντας στην πράξη την κοινωνική διάσταση της επιστημονικής προσφοράς.
Ο στόχος είναι να συμβάλουμε στην διαμόρφωση ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος «Εξοικονομώ για το ΕΣΥ», το οποίο κατά προτεραιότητα θα μοχλεύσει κεφάλαια που θα κατευθυνθούν στους χώρους υγειονομικής φροντίδας. Οι ενεργειακές καταναλώσεις αυτών των χώρων είναι πολύ μεγάλες, ενώ τεράστια είναι και τα ποσά που δαπανώνται για την λειτουργία τους και την συντήρησή τους (πολλές εγκαταστάσεις είναι σε μέτρια κατάσταση ενώ άλλες έχουν να συντηρηθούν χρόνια). Οι πόροι που μπορεί να εξοικονομηθούν είναι εξαιρετικά σημαντικοί και μπορούν να επαναεπενδυθούν για την πραγματική ενίσχυση του συστήματος υγείας.
Τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση προς την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ για αναλύσουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας .

Επισκέψεις: 277

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει